Markägare donerade över 3 000 hektar natur i gåva till Finland

uutiskuva-luontolahjani-suojelutulos.jpg
Nya naturskyddsområden grundades i alla landskap i Finland i kampanjen Min naturgåva till hundraåringen.
Inom ramen för kampanjen Min naturgåva till hundraåringen grundades i fjol 170 nya privata skyddsområden som totalt omfattar 3 064 hektar. Kampanjen var en del av firandet av Finlands hundra års självständighet och målet var att skydda 1 800 hektar mark, så målet överskreds rejält. Staten skyddar lika mycket mark som de privata markägarna.

Nya naturskyddsområden grundades i varje landskap i Finland, flest i Norra Karelen och Norra Österbotten. De största områdena skyddades i Lappland och Kajanaland.

De objekt som skyddades i kampanjen är i första hand skog och myrmark och en kombination av dem. Dessutom donerade markägare skär i yttre skärgården och till exempel en torvmosse som har restaurerats till fågelvatten. Det största enskilda skyddsobjektet är 270 hektar stort och det minsta mindre än en halv hektar. Bland de som donerade mark finns privatpersoner, företag, stiftelser och föreningar.

Det var möjligt att delta i jubileumskampanjen också genom att donera pengar. Kring 350 000 euro donerades via stiftelser och de pengarna ska användas för att skydda ytterligare mark. I kampanjen deltog också 40 kommuner på vilkas marker nästan 2 000 hektar nya skyddsområden grundades.

Staten har lovat skydda lika mycket statlig mark som de privata markägarna. Beslut om skydd har redan fattats för 655 hektar. Alla statliga skyddsobjekt offentliggörs under våren.

Miljöministeriet ansvarade för det praktiska verkställandet av kampanjen Min naturgåva till hundraåringen och Jord- och skogsbruksministeriet står för den statliga andelen av marken. NTM-centralerna gav råd åt markägare och fattade beslut om grundandet av skyddsområden.