Lodjuret och hermelinen för naturhänsynen närmare skogsägaren – seriefigurerna går med i Monimetsä-projektet | Skogscentralen

Lodjuret och hermelinen för naturhänsynen närmare skogsägaren – seriefigurerna går med i Monimetsä-projektet

uutiskuva-monimetsa.jpg
Figurerna från serien Kamala luonto berättar om naturhänsynsmetoder.
Rena vattendrag och artrikedom i ekonomiskog kan främjas genom att hålla naturhänsynen ständigt närvarande i skogsbrukets vardag. Monimetsä-projektet informerar skogsägare och skogsbranschens aktörer om naturhänsynsmetoder med utbildningar, på utfärder, i videor och nu också med hjälp av seriefigurer.

Jord- och skogsbruksministeriet har beslutat att förlänga det populära Monimetsä-projektet till åren 2020-2022. Projektets evenemang, material och videor ger skogsägarna mer kunskap om hur man kan ta hänsyn till naturvärden i skogsbruket och vilken betydelse det har att man gör det. De bandade versionerna av vårens webbinarieserie om naturhänsyn finns tillgängliga på Skogscentralens webbplats

– Skogsägarna vill utveckla sin verksamhet så att den blir ännu hållbarare ur miljösynpunkt. Vi uppmuntrar skogsägarna att ta upp naturhänsynen när de avtalar om avverkningar, säger projektchefen Sanna Kotiharju vid Finlands skogscentral.

Monimetsä-projektet har också något att erbjuda  dem som arbetar i skogsbranschen. De har nytta av verktyg och kompetens i användningen av olika naturhänsynsmetoder. 

– Planering och verkställande som utgår från skogsägaren och beaktar avverkningsobjektets naturvärden ökar kundnöjdheten”, säger ledande experten Lauri Saaristo vid Tapio Ab, som producerar innehåll till projektet.

I år deltar också figurerna från serien Kamala luonto (ungefär Den hemska naturen) i projektet. Lodjuret och hermelinen med vänner är med och kommenterar naturvårdsträd, död ved och skyddszoner som sparats vid avverkningar. 

– När vi fick frågan om vi ville skapa illustrationer till Monimetsä-projektet behövde vi inte fundera länge på saken. Det är fint att få vara med i det här projektet med våra figurer, för sådan här naturvård sammanfaller med våra värderingar och ligger oss nära om hjärtat, berättar seriens skapare Jarkko Vehniäinen och Marja Lappalainen.

Monimetsä-projektet genomförs av Finlands skogscentral och Tapio tillsammans med Skogsindustrin rf, MTK och Maskinföretagarna. Projektet är en del av den nationella skogsstrategin och det finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.

Aspen är ett viktigt naturvårdsträd. Foto: Sanna Kotiharju


 

.