Kom med och diskutera skogsprogrammen | Skogscentralen

Kom med och diskutera skogsprogrammen

uutiskuva-puhutaanmetsasta.jpg
Vi pratar om skogen ordnas under på olika håll i landet. Skosgdataexpert Juha Inkilä berättade om öppen skoglig information på en Vi pratar om skogen-dag i Helsingfors 2018. Bild: Susanna Mikander
Vi pratar om skogen-framtidsdagarna för samman dem som jobbar och verkar i skogsbranschen. Under början av året ordnar Skogscentralen Vi pratar om skogen-evenemang på tretton orter. I Vasa är det den traditionella Vinterskogsdagen som har temat Vi pratar om skogen, och på Skogsbrukets vinterdagar i Helsingfors är den andra dagen en Vi pratar om skogen-dag. Evenemangen är gratis och utöver de inbjudna gästerna är också andra intresserade välkomna. 

Hur tycker du att skogarna i ditt landskap ska användas, skötas och skyddas framöver? Hurudan näringsverksamhet kan man få av skogen i framtiden?

På vi pratar om skogen-framtidsdagarna diskuterar vi landskapets skogar och regionala skogsprogram. Deltagarna får höra om hur beredningen av deras regionala skogsprogram har framskridit hittills och får tillfälle att diskutera vad som borde betonas i programmet. Också Naturresursinstitutet är med och berättar om skogstillgångarna och behovet av skogsvård i landskapet.

Också andra aktuella ämnen tas upp, till exempel naturhänsyn i ekonomiskog och kampen mot klimatförändringen. Programmet varierar enligt ort, säger näringsdirektör Anssi Niskanen vid Finlands skogscentral. 

Skogsprogrammen blir klara i höst

De nya regionala skogsprogrammen för 2021–2025 blir klara i början av hösten. Programmen ska främja en mångsidig och hållbar användning av skogen. Målet är att skapa mer arbete och välfärd i landskapen, trygga den biologiska mångfalden i skogsnaturen och hjälpa till i anpassningen till klimatförändringen. 

Beredningen av skogsprogrammen styrs av landskapens skogsråd, och tiotals arbetsgrupper och experter i olika delar av landet deltar i arbetet. 

Beredningen av de regionala skogsprogrammen är ett stort jobb för att utveckla den hållbara användningen av vårt lands viktigaste naturresurs, skogen, i samarbete mellan aktörerna i landskapet, säger ledande experten Jyrki Haataja vid Finlands skogscentral. Han är den som leder beredningsarbetet. 

Information om beredningen av de regionala skogsprogrammen finns på Skogscentralens webbplats.

Närmare information och anmälan till Vi pratar om skogen-evenemangen (Puhutaan metsästä).  

Vi pratar om skogen-framtidsdagar 2020 

12.2 Helsingfors (andra dagen av Skogsbrukets vinterdagar)
14.2 Tammerfors
17.2 Karleby
20.2 S:t Michel
21.2 Vasa (=Vinterskogsdagen)
25.2 Kuopio
25.2 Åbo
25.2 Villmanstrand
26.2 Uleåborg
27.2 Rovaniemi
5.3 Lahtis
11.3 Joensuu
19.3 Kajana 

.