Kom ihåg att följa upp resultatet av ditt arbete när du röjer Kemera-plantskog | Skogscentralen

Kom ihåg att följa upp resultatet av ditt arbete när du röjer Kemera-plantskog

uutiskuva-kartan-piirto-kemera-hakemus-sve
Via tjänsten MinSkog.fi kan man enkelt fylla i en anmälan om verkställande.
Många skogsägare röjer själva sin plantskog och ansöker om Kemera-stöd för arbetet. Betalningen av stödet förutsätter att en anmälan om verkställande lämnas in till Skogscentralen efter slutfört arbete. Utöver röjsågen är det bra att ta med sig en fyra meter lång käpp till arbetsplatsen – till exempel ett metspö med teleskopskaft. Med ett sådant kan man mäta resultatet, till exempel antalet träd som blir kvar, allteftersom arbetet går framåt. När du antecknat uppgifterna redan under arbetets gång behöver du inte återvända till skogen för att mäta.

Många skogsägare håller just nu på att rensa och gallra upp bland plantor och skärmträd i syfte att utföra den tidiga vården av plantbestånd. Högsommartiden är ytterst lämplig för vård av plantbestånd eftersom stubbarna då skjuter färre skott. Kemera-stöd kan beviljas för tidig vård av plantbestånd om ansökan gäller minst 1 hektar och en enskild figur utgör minst 0,5 hektar. Dessutom ska medellängden på plantorna vara 0,7–3 meter efter arbetet. Minst 3 000 stammar/ha ska tas ut (i norra Finlands stödområde 2 000 stammar/ha) och efter arbetet ska det bestånd som fortsätter växa bestå av högst 5 000 stammar/ha.

Kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd ska alltid sökas innan åtgärderna vidtas. Arbetet kan påbörjas genast efter att finansieringsansökan har inlämnats. Efter att beslutet om beviljad finansiering har meddelats har man 12 månader på sig att slutföra arbetet. Beslutet kan komma mycket snabbt, men med tanke på eventuella handläggningsköer eller oklarheter i ansökan är det är bra att vara beredd på en liten fördröjning. För att stödet ska betalas ska man därtill lämna in en anmälan om verkställande till Skogscentralen som fort som möjligt efter att arbetet är klart, dock inom 14 månader från att finansieringen beviljades.

Mät resultatet av ditt arbete genast så kommer du enklare undan på slutrakan

Vid tidig vård av plantbestånd är det bra att samtidigt mäta resultatet av arbetet och anteckna relevanta uppgifter för upprättandet av anmälan om verkställande. På det sättet besparas man besväret att i efterhand ge sig ut i skogen för att till exempel räkna hur stort bestånd som lämnats kvar att växa.

För skötselarbetet är det bra att utöver röjsågen, matsäcken och andra attiraljer ta med sig ett fyra meters teleskopspö för mätningen. Ett metspö med teleskopskaft kan självfallet ersättas av vilken fyra meter lång käpp som helst. Med en sådan mäter man från provytans mittpunkt alla träd som blir kvar inom käppens radie. På det sättet får man en uppskattning av antalet återstående stammar.

- Efter varje gång man fyller på bränsle i röjsågen kan man mäta en eller två provytor där man räknar antalet stammar. Genom att multiplicera antalet stammar inom fyra meters radien med 200 får man antalet stammar per hektar, förklarar Tapio Kivelä, kundrådgivare inom skogs- och naturvård vid Skogscentralen.

För att uppskatta antalet gallrade stammar per hektar (avgången) behöver man dessutom en 1,78 meter lång käpp som man använder för att mäta antalet stubbar som faller inom radien. Genom att multiplicera antalet stubbar inom denna radie med 1 000 får man antalet per hektar som resultat. I anmälan om verkställande ska man förutom antalet stammar och avgången även uppge längden på det återstående beståndet och huvudträdslaget i det.

En skogsägare som loggat in på tjänsten MinSkog.fi hittar enkelt var i skogarna det behövs tidig vård av plantbestånd. Dessa objekt kan väljas på kartmenyn som då visar dem med en violett färgmarkering.

- Via tjänsten MinSkog.fi kan man enkelt ansöka om Kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd. Skogscentralens kundtjänst ger råd i användningen av tjänsten MinSkog.fi liksom i alla andra skogsärenden, tipsar Tapio Kivelä.

Hundra dagar i skogen

Saara Kallinen och hennes man bor i Kärsämäki i Norra Österbotten och de utför merparten av skogsvårdsarbetena själva. På vårvintern undersöker de plantbestånden på sina skogsfastigheter med hjälp av tjänsten MinSkog.fi för att bilda sig en uppfattning om hur mycket arbete med röjsåg som väntar. Kallinen räknade ut hur mycket som skulle röjas per dag under den kommande säsongen, och på det sättet bildades projektet ”hundra dagar i skogen”.

- Jag räknade ut att hundra dagar under den tjälfria tiden är ett realistiskt mål för säsongen. För min del alltså, från maj till slutet av oktober. Dagarna är dock inte alltid lika långa, eftersom vi också har människoplantor att sköta, konstaterar Kallinen med ett leende.

Angett i hektar har Kallinen satt upp målet 10 hektar, men kan inte ännu heller – efter 44 dagar – säga om målet är realistiskt. Hur dagsmålet uppfylls berättar hon flitigt på Twitter och anser att hon på det sättet får mer klart än om hon inte hade satt upp några mål.

Saara Kallinen följer dagligen upp resultatet av sitt arbete. I talldungar eftersträvar hon en täthet på 2 000 stammar per hektar, dvs. grovt uppskattat att lämna 10 plantor på en provyta med en diameter av 4 meter.

- Ögat lär sig uppskatta en viss täthet men ibland är det bra att ta stöd av en mätkäpp, berättar Kallinen.

Saara Kallinen utför merparten av skogsvårdarbetena själv.

Mer information om egenkontroll vid vård av plantskog ges på Skogscentralens video (på finska) 
Mer information om stöd för tidig vård av plantbestånd finns på Skogscentralens webbplats 

.