Kemera-lagen förlängs sannolikt till nästa år | Skogscentralen

Kemera-lagen förlängs sannolikt till nästa år

uutiskuva-kemera-raivaus.jpg
Jord- och skogsbruksministeriet planerar att förlänga Kemera-lagen till nästa år.
Den nuvarande Kemera-lagen är i kraft till och med 31.12.2020, och sedan har Jord- och skogsbruksministeriet planerat att förlänga den med ett år.  Planen är att förlängningen av den nuvarande Kemera-lagen ska träda i kraft genast i början av 2021, och då skulle handläggningen av Kemera-projekt fortsätta normalt i år och nästa år.

Nyhet 7.2.2020

Innan det blir klart att den nuvarande Kemera-lagen förlängs över nästa år behöver alla som ansöker om Kemera-stöd vara beredda på det här:

Skogscentralen kan fatta Kemera-finansieringsbeslut fram till och med 31.12.2020. Samma tidsgräns gäller också miljöstöd och naturvårdsprojekt. Alla Kemera-arbeten ska verkställas inom den tid som anges i finansieringsbeslutet. Stöd som har beviljats i år går att betala ut fram till 31.12.2023.

Kemera-finansieringsansökningar ska lämnas in till Skogscentralen i god tid på hösten, så att vi hinner behandla dem före årsskiftet. Speciellt för behandlingen av de krävande projekten för skogsvägar och vård av torvmarksskog bör man reservera tillräckligt lång tid. 

Det går att söka separat Kemera-stöd för planering av gemensamma projekt för torvmarksskog och skogsvägar. För planeringsarbetet kan vi bevilja verkställningstid allra högst till 30.9.2020. Inom samma tidsram, tillsammans med den färdiga verkställighetsplanen, ska man leverera ansökan om stöd för torvmarksskog och skogsväg till Skogscentralen. Om man inte söker Kemera-stöd för själva verkställandet av arbetet ska man till verkställighetsplanen foga en redogörelse för hur projektet genomförs med annan finansiering.

Läs Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om Kemera-lagen (på finska).

.