Kemera-lagen förlängdes till slutet av 2023 | Skogscentralen

Kemera-lagen förlängdes till slutet av 2023

En man med röjsåg i en plantskog med frost på grenarna.
Förlängningen av Kemera-lagen säkrar att de inte blir några avbrott i stödsystemen för skogsvård.
Kemera-lagen har fått tre års tilläggstid. Förlängningen av lagen till i längsta fall slutet av år 2023 godkändes 11.12.2020. Därmed fortsätter Skogscentralens handläggning av Kemera-ansökningar utan avbrott vid årsskiftet och framåt.

Nyhet 11.12.2020

Kemera-lagen om finansiering av hållbart skogsbruk fick tilläggstid och kommer vid behov att gälla ända till slutet av 2023. Det innebär att handläggningen av Kamera-ansökningar fortsätter normalt på Skogscentralen genom årsskiftet och framåt. Om lagen inte hade förlängts skulle Skogscentralen ha upphört att bevilja Kemera-stöd vid utgången av året.

Det sker inga förändringar i Kemera-lagen vid årsskiftet. När lagen fortsätter att gälla kan man ändå i allmänhet bevilja längre tid för verkställande av projekt för vård av torvmarksskog, skogsvägar och vitaliseringsgödsling än för projekt som godkänns i år.

Beredningen av ersättande incitamentsystem fortsätter 

Kemera-lagen behövde förlängas eftersom arbetet med att förnya reglerna för statsstöd har dragit ut på tiden i EU. Att lagen fortsätter vara i kraft gör att det nya incitamentssystemet för skogsbruket kan beredas utifrån de kommande reglerna för statsstöd. Meningen är att det nya incitamentsystemet ska tas i bruk så snart som möjligt. Det nya systemet ska ersätta Kemera-lagen. 

Aktiv skogsvård vid rätt tid är mycket viktig såväl för virkesproduktionen, skogens hälsa och dess växtkraft som för kolbindningen. Förlängningen av Kemera-lagen gör att incitamenten för skogsvård fortsätter utan avbrott. 

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande: Förlängd giltighetstid för lagen om finansiering av hållbart skogsbruk 

.