Kemera-finansieringsansökningar och anmälningar om verkställande behandlas långsammare än normalt under slutet av 2019 | Skogscentralen

Kemera-finansieringsansökningar och anmälningar om verkställande behandlas långsammare än normalt under slutet av 2019

uutiskuva-kemera-kasittelyajat.jpg
Du kan ansöka om stöd för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog i Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi
Skogscentralen behandlar finansieringsansökningar och anmälningar om verkställande i genomsnitt inom 4-6 veckor från att de anlänt. Behandlingstiderna för skogsvägsprojekt och projekt för vård av torvmarksskog är omkring 6 veckor och för tidig vård av plantbestånd, vård av ungskog och vitaliseringsgödsling omkring 4 veckor. Ansökningarna och anmälningarna behandlas i den ordning de kommer in.

Nyhet 22.10.2019

Årligen behandlas cirka 70 000 finansieringsansökningar och anmälningar om verkställande varav cirka 40 000 gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog och har anlänt elektroniskt.

År 2019 påverkas behandlingsordningen undantagsvis av att den så kallade gamla lagen om finansiering av hållbart skogsbruk slutar gälla 31.12.2019. Stöden för de här projekten måste betalas ut innan årets slut så de här projekten behandlas innan de andra. Det här har lett till att speciellt finansieringsansökningar för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog som anländer med post och e-post och måste sparas skilt nu behandlas ovanligt långsamt, inom 2-3 månader under slutet av året.

För ansökningar som anlänt elektroniskt är ansökningstiden något längre än det normala fyra veckor. Det går att söka finansiering för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog elektroniskt i Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi. Arbetet i skogen kan inledas direkt då ansökan om stöd för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog har anlänt till Skogscentralen.

Finansieringsansökningar och anmälningar om verkställande anländer inte till Skogscentralen i en stadig ström under året. Speciellt märks det här vad gäller anmälningar om verkställande där en stor del anländer under slutet av året. Under åren 2016–2018 har i medeltal 55 procent av det årliga finansieringsstödet betalats ut under september–december.
 

.