Innehållet i den öppna skogliga informationen utvidgas – kronmodellen visar höjden på beståndet | Skogscentralen

Innehållet i den öppna skogliga informationen utvidgas – kronmodellen visar höjden på beståndet

uutiskuva-latvusmalli.jpg
Kronmodellen visar höjden på beståndet. Lågt bestånd, som plantskog, visas med grönt och högre träd med rött.
Den öppna skogliga informationen utökas med nytt innehåll. Kronmodeller är material som skapas med hjälp av laserskanning för att visa beståndshöjden. Skogsfackmän kan använda kronmodeller till exempel för att bilda skogsfigurer. Naturvårdsträd framträder också tydligt i materialet.

Nyhet 29.5.2020 

Materialet som ingår i den öppna skogliga informationen har utökats med en kronmodell som anger höjden på skogen. Kronmodellen är till hjälp särskilt för skogsfackmän. Med hjälp av modellen kan man bilda figurer eller kontrollera var det finns naturvårdsträd. 

– Vi fick önskemål om att en kronmodell ska ingå i det material som kan distribueras och nu kan vi uppfylla det, säger skogsdataexperten Juha Inkilä vid Finlands skogscentral.

Beståndshöjden i kronmodellen fås genom att man separerar den laseraskannade markytan från terrängens ytmodell. Materialet täcker nästan hela landet. Endast vid statsgränserna och i norra Finland finns områden som det inte finns någon kronmodell för. 

– Materialet är från tidpunkten för inventeringen och det är som äldst cirka 10 år gammalt. De färskaste uppgifterna beskriver läget sommaren 2019, berättar GIS-experten Jani Järvenpää vid Finlands skogscentral.

I fortsättningen kommer kronmodellen i den öppna skogliga informationen att uppdateras varje år. Kronmodellkartor kan läsas i karttjänsten för öppen skoglig information och laddas ned som GIS-material eller via ett gränssnitt.  

Läs mer om kronmodellen och den övriga öppna skogliga informationen: www.minskog.fi 

.