Ilpo Rautio och Markku Granander utnämndes till chefsposter på Skogscentralen | Skogscentralen

Ilpo Rautio och Markku Granander utnämndes till chefsposter på Skogscentralen

Metsäkeskuksen logo toimiston seinässä.
Ilpo Rautio har utsetts till Skogscentralens servicechef för skogsägartjänster och Markku Granander till chef för handlingsprogrammet.
Skogsbruksingenjören, EMBA Ilpo Rautio har valts till Skogscentralens servicechef för skogsägartjänster, och agronimie- och forstmagistern, forstmästaren Markku Granander till programchef för experternas handlingsprogram. Rautio kommer till Skogscentralen från Otso skogstjänster, medan Granander arbetar på Skogscentralen sedan tidigare. Båda börjar på sina nya jobb i oktober.

Som servicechef för skogsägartjänster får Ilpo Rautio ansvar för e-tjänsten MinSkog.fi och skogsägarrådgivningen. Rautio rapporterar till Skogscentralens näringsdirektör, och inleder arbetet på Skogscentralen den 15 oktober. Han kommer att arbeta på Skogscentralens kontor i Villmanstrand.

Ilpo Rautio har starka kunskaper och stark erfarenhet av att utveckla kundtjänster. Han kommer till Skogscentralen från Otso skogstjänster Ab, där han varit försäljningschef sedan 2017. Före sin tid på Otso gjorde han en lång karriär på försäkringsbolaget Lokal-Tapiola.

- Jag ser fram emot att få utveckla 2020-talets offentliga skogsägartjänster tillsammans med Skogscentralens yrkeskunniga experter. Skogscentralen har som oberoende aktör en unik möjlighet att bygga verkningsfulla och delvis automatiska rådgivningstjänster genom att utnyttja skogs-, natur- och kundinformation. Skogscentralen kan agera som en föregångare, till och med internationellt, när det gäller att använda digitaliseringen för att främja det privata skogsbruket, säger Ilpo Rautio.

Programchef inifrån organisationen

Markku Granander får som programchef för experternas handlingsprogram ansvar för bland annat experttjänsterna inom skogs- och naturvård, skogsvägar och fastighetsstruktur, som alla främjar skogsnäringarna och hållbarheten i skogssektorn. Också Markku Granander rapporterar till näringsdirektören. Granander byter arbete från ledande expert till programchef den 1 oktober 2020. Han fortsätter att arbeta på kontoret i Kuopio.

Markku Granander har gedigen erfarenhet av att styra utvecklingsprojekt inom Finlands skogscentral sedan 2012. Innan dess har han stark erfarenhet av att utveckla experttjänsterna vid Norra Savolax skogscentral. Han är också skicklig på praktiskt skogsbruk och en entusiastisk vårdare av sin egen skog.

- Skogscentralens styrka är att vi kan det praktiska skogsbruket. Vi har möjlighet att försnabba överföringen av forskningskunskap till praktiken och att stärka det riksomfattande expertarbetets effektivitet de kommande åren. Detta kräver ständigt värnande om den egna kompetensen, men framför allt ett ändrat sätt att tänka: Vår uppgift ska vara att utveckla Finlands hela skogsbransch och främja grön ekonomisk tillväxt och ekologisk hållbarhet i ett Europa som håller på att anpassa sig till klimatförändringen, säger Markku Granander.

De två lediga chefsposterna på Skogscentralen väckte mycket intresse. Sammanlagt lockade de 67 sökande.

.