I e-tjänsten MinSkog.fi kan du lämna en offertförfrågan för virkeshandel i Kuutio

Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi och Kuutio.fi, den digitala marknadsplatsen för virkeshandel, har utvidgat sitt samarbete till skogsägarens fördel. Virkeshandeln blir ännu enklare än tidigare när man nu direkt från tjänsten MinSkog.fi kan lämna en offertförfrågan för virkeshandel i Kuutio.

Över 100 000 skogsägare har använt e-tjänsten MinSkog.fi. En ny egenskap har lagts till i tjänsten och med hjälp av den kan man genom att klicka på en knapp gå vidare till att konkurrensutsätta virkeshandeln i Kuutio. Med hjälp av Kuutio når skogsägaren upp till 95 procent av virkesköpsvolymen i Finland. Redan tidigare har skogsägaren behändigt kunnat utnyttja Skogscentralens skogsdata i Kuutio. MinSkog.fi har redan tidigare tillhandahållit skogsägaren en helhetsbild av skogsegendomen och åtgärdsförslag med anknytning till skogsvård utifrån aktuell skogsdata. En ny dörr till att öppna Kuutio har nu öppnats för skogsägaren via MinSkog.fi.

- Skogsdatan som vi samlar in är väldens bästa och vi vill att den ska utnyttjas i så stor omfattning som möjligt. Både när man planerar virkeshandel och vid skogs- och naturvård. Efterfrågan på digitala tjänster ökar och en direkt kontakt till Kuutio ger skogsägaren en möjlighet att erbjuda sitt objekt till virkesköparna. Vi är gärna med och stöder Kuutio, eftersom skogsägare och virkesköpare ger tjänsten sitt breda stöd, säger Veikko Iittainen, servicechef för skogsägartjänster vid Finlands skogscentral.

Suomen Puukauppa Oy:s verkställande direktör Aku Mäkelä, som ansvarar för utvecklandet av Kuutio som lanserades i fjol, anser att det utvidgade samarbetet med e-tjänsten MinSkog.fi utgör ett betydande framsteg för skogsägare, virkesköpare och alla aktörer inom skogsbranschen.

- Skogsdatan i MinSkog.fi används i stor utsträckning och samarbetet med Kuutio ger en bra utgångspunkt för virkeshandel. Kuutio har fått mycket positiv respons vad gäller användarvänlighet, tydlighet och tillförlitlighet. Jag är övertygad om att allt fler skogsägare till följd av detta nya utvecklingssteg kommer att övergå till Kuutio för att sköta sina skogar och konkurrensutsätta virkeshandeln, antingen på egen hand eller med hjälp av en sakkunnig, säger verkställande direktören Aku Mäkelä.

I Kuutio kan skogsägaren enkelt utnyttja digitala skogsplaner och bland annat skogsdata som har samlats in av Skogscentralen och som sammanställts med hjälp av fjärranalys. Skogscentralens insamlingsmetod grundar sig på laserskanning, flygfotografering, referensmätningar och riktad terränginventering. Det lönar sig alltid att kontrollera uppgifterna i terrängen, eftersom alla tidigare utförda arbeten i skogen inte nödvändigtvis har uppdaterats i MinSkog.fi.