Hyggesbränningar ökar den biologiska mångfalden | Skogscentralen

Hyggesbränningar ökar den biologiska mångfalden

Två män utför hyggesbränning i skogen.
Hyggesbränning i Pertunmaa. Foto: Riikka Salomaa
Finlands skogscentral söker aktörer som kan genomföra hyggesbränningar för att stimulera biologisk mångfald i sommar. Vid hyggesbränningen uppstår brandskadat och förkolnat trä, som många arter behöver. I årets första ansökningsrunda finns det nio hyggesbränningsprojekt att söka i olika delar av landet.

Nyhet 22.2.2021  

Årets första ansökningsrunda för naturvårdsprojekt öppnas den 22 februari. Där finns nio mångfaldsfrämjande hyggesbränningar att söka i Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen, Egentliga Tavastland, Egentliga Finland, Kajanaland, Norra Österbotten och Lappland.

Storleken på hyggesbränningsprojekten varierar mellan tre och åtta hektar. I samband med hyggesbränningen bränner man grupper av naturvårdsträd som lämnats på avverkningsytan. Arbetet utförs i sommar.

– Det skogsvårdsmässiga målet med bränningarna är att ta hand om arterna som drar nytta av trä som skadats i branden, av den markyta som blottas eller av den speciella livsmiljö som bildas på det brända området, säger Riikka Salomaa, expert på naturvård vid Finlands skogscentral.

Skogscentralen har kommit överens med markägarna om tillstånd för naturvårdsarbetena. Skogscentralen övervakar också genomförandet av projekten och ger råd i arbetet om det behövs.  

Finansieras med statligt Kemera-stöd

Skogscentralen naturvårdsprojekt kan sökas av aktörer som kan ta helhetsansvaret för att planera och verkställa dem. För projekten beviljas statlig Kemera-finansiering, som täcker kostnaderna för planering och verkställande av arbetet. De aktörer som väljs söker själva Kemera-stöd. 

Närmare information om de olika projekten publiceras inom de två närmaste veckorna på Skogscentralens webbplats. Ansökningstiden är olika för de olika projekten, och är vanligtvis 2–4 veckor.

En lyckad hyggesbränning är ett resultat av god planering. Foto: Riikka Salomaa

.