Hyggesbränning och vård av livsmiljöer i naturvårdsprojekten | Skogscentralen

Hyggesbränning och vård av livsmiljöer i naturvårdsprojekten

uutiskuva-lh-hankehaku-2019.jpg
Efter hyggesbränningen i Eura. Foto: Jarmo Uimonen
Finlands skogscentral öppnar årets första ansökningsrunda för naturvårdsprojekt den 25 februari. Kemera-stöd beviljas för hyggesbränningar som befrämjar biologisk mångfald, för återställande av värdefulla livsmiljöer och för vattenvårdsarbeten.

Skogscentralen söker igen efter kunniga aktörer som utför naturvårdsarbeten. I årets första ansökningsomgång ingår tretton projekt. Största delen av dem är hyggesbränning för att främja den biologiska mångfalden.

Hyggesbränning ger bränt och förkolnat trä och död ved, som många sällsynta arter behöver. Skogscentralen har naturvårdsprojekt att söka i flera olika landskap runt om i Finland. Hyggesbränningsprojekten är allt mellan några hektar och cirka 20 hektar stora. Vid hyggesbränningen bränner man också grupper av naturvårdsträd som lämnats på platsen.

- Vid hyggesbränning kan man med kontrollerad användning av eld skapa brandmiljöer som har konstaterats locka till sig krävande insektsarter, också utrotningshotade arter. Samtidigt kan man förbättra skogens hälsa, eftersom hyggesbränningen kan minska på skadeinsekterna, rottickans mycel och jorden surhet, säger Riitta Raatikainen, ledande expert på naturvård vid Finlands skogscentral.

Dessutom söker Skogscentralen en aktör för att vårda solexponerade livsmiljöer i Nyland och en som genomför ett vattenvårdsprojekt i Kajanaland.

Några veckor tid att söka

Naturvårdsprojekten kan sökas av aktörer som är beredda att ta helhetsansvaret för planeringen och genomförandet av arbetet. Den aktör som valts ansöker själv om statliga Kemera-finansiering för projektet.

Ansökningstiden för naturvårdsprojekten börjar den  25 februari. Närmare information om alla projekten kommer att dyka upp på Skogscentralens webbplats inom två veckor. Ansökningstiden är cirka 3–4 veckor beroende på projektet.

 

.