Gör anmälan om användning av skog i MinSkog.fi | Skogscentralen

Gör anmälan om användning av skog i MinSkog.fi

uutiskuva-metsaanfi-kartan-piirto-mki-sve.jpg
Gör anmälan om användning av skog i e-tjänsten MinSkog.fi senast 10 dygn innan avverkningen inleds.
Det går nu att göra anmälan om användning av skog för alla objekt i e-tjänsten MinSkog.fi. Du kan själv rita ut gränserna för det område som anmälan gäller.

I MinSkog.fi har man förut bara kunnat göra anmälan om användning av skog för de fastigheter där skogsdata finns färdigt i figuruppgifterna. Nu kan användaren själv på kartan rita den figur som ska avverkas och som anmälan om användning av skog gäller.

Också skogsbranschens aktörer kan i MinSkog.fi göra en anmälan om användning av skog för skogsägarens räkning om denne har tillstånd att se den skogliga informationen och fullmakt av skogsägaren.

Inskickade anmälningar om användning av skog sparas under Ärenden - Anmälningar om användning av skog. De kan vid behov öppnas och läsas. Anmälningar om användning av skog som skickats in före 11.4.2019 syns i tjänsten på lite annat sätt än anmälningar som skickats in senare.

Anmälan om användning av skog ska göras före avverkning

Anmälan om användning av skog ska alltid göras i god tid innan avverkning påbörjas eller en särskilt viktig livsmiljö behandlas. Arbetena kan påbörjas när det har gått minst 10 dagar från att anmälan lämnades in.

I brådskande ärenden kan man söka om dispens från tidsfristen för anmälan om användning av skog. Då är avgiften 80 euro. I MinSkog.fi kan man också anteckna en begäran om avvikande tidsfrist för anmälan.

Läs mer om de lagstadgade anmälningarna på Skogscentralens webbsida.

.