Framtidsdagen Vi pratar om skogen söker lösningar på en ansvarsfull användning av skogarna

uutiskuva-puhutaan-metsasta-tulevaisuuspaiva-2018.jpg
Vi pratar om skogen är Finlands skogscentrals evenemang för intressentgrupper. Evenemanget samlar opinionsbildare och aktörer i skogsbranschen.
Finlands skogscentrals framtidsdag, Vi pratar om skogen, samlar opinionsbildare och aktörer att diskutera hållbart skogsbruk, stävjandet av klimatförändringen och öppen skoglig information. Evenemanget hålls den 4 oktober på Tankehörnan vid Helsingfors universitet.

– Trä som producerats på ett hållbart sätt kan ersätta fossila råvaror globalt. Allteftersom användningen av skogarna ökar är det viktigt att föra en öppen och lösningsdriven diskussion om hur den övergripande hållbarheten i skogsbruket bäst ska säkerställas. Alla som drar fördel av skogen måste göra det på ett ansvarsfullt sätt, påminner Skogscentralens direktör Ari Eini.

En mångsidig skara beslutsfattare och aktörer som länge varit verksamma i branschen liksom nya generationens påverkare har bjudits in till Skogscentralens framtidsdag Vi pratar om skogen.

I workshopar diskuterar de inbjudna gästerna stävjandet av klimatförändringen med skogsvårdsmässiga medel och hur naturen ska beaktas vid vården av ekonomiskogarna. Som en introduktion till dessa ämnen håller energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen ett tal om skogarna och klimatförändringen.

Företagen skapar nytt

Lagen om skoglig information reviderades i mars 2018 och därefter har den skogliga informationen varit öppen för alla via Skogscentralens webbplats MinSkog.fi. Hittills har datapaket med skoglig information laddats ned tiotusentals gånger. Ett av evenemangets teman som uttryckligen siktar på framtiden är just hur man ska kunna dra nytta av den öppna skogliga informationen. RoadsML-teamet, som vann skogsutmaningen på Ultrahack-hackathon i våras, presenterar sin applikation som kan användas för att utnyttja öppen skoglig information.

De inbjudna företagen, för vilka innovationer i anslutning till Finlands skogar är den gemensamma nämnaren, har också en betydande roll på evenemanget. Deltagarna och företagens representanter ges tillfälle att diskutera och knyta kontakter.

– Skogscentralens uppgift är att främja näringsverksamhet som grundar sig på skogarna. Innovationer och nya företag bygger i grund och botten upp näringsverksamheten. För utvecklingen av serviceverksamhet inom skogsbruket och skogsinnovationer är Finland en av de bästa miljöerna i Europa, anser Skogscentralens näringsdirektör Anssi Niskanen.

– Den mångsidiga användningen av skogarna har en lång tradition i vårt land. Finland är föregångare när det gäller hållbar och ansvarsfull bioekonomi. Det är fint att se att finländarna omigen är intresserade av skogarna, konstaterar Ari Eini.

Framtidsdagen kulminerar i en skogstävling där det gamla gardet möter studerande och företagare. Programnumret leds av Vappu Pimiä.

De gemensamma avsnitten på evenemanget och ett sammandrag av diskussionerna i workshoparna sänds som direktsändning som även kan ses i efterhand på Helsingfors universitets videokanal Unitube.