Fortsätt bekämpa rotticka tills det blir köldgrader | Skogscentralen

Fortsätt bekämpa rotticka tills det blir köldgrader

Kantojen päälle on levitetty juurikäävän torjunta-ainetta.
Rottickan kan bekämpas med bekämpningsmedel i samband med avverkningar. Bild: Johanna Kleemola
I samband med avverkning på mineral- och torvmark måste rottickan bekämpas. Rotticka ska bekämpas från början av maj till slutet av november på det område där det finns risk för att den sprids. Bekämpning krävs dock inte om temperaturen är under noll grader eller vid avverkning för husbehov. På torvmark gäller bekämpningsskyldigheten endast gran.

Nyhet 9.11.2020

Rotticka behöver inte längre bekämpas när den lägsta dygnstemperaturen på avverkningsobjektet är under noll grader eller när snötäcket är sammanhängande. Bekämpningen kan också avslutas om temperaturen på orten under de 3 senaste veckorna före avverkningen har varit under -10 grader.  

- Det varma vädret verkar fortsätta och då ska rotticka bekämpas på riskområdena fram till utgången av november. Vi rekommenderar att bekämpningen fortsätter också efter detta om vädret inte blir kallare, säger Yrjö Niskanen, beredskapschef vid Finlands skogscentral. 

Stubbehandling av hög kvalitet hindrar att rottickan sprids 

När temperaturen sjunker under noll grader minskar rottickans produktion av sporer och den stannar av nästan helt med 2–3 veckors fördröjning. Produktionen av sporer upphör med säkerhet först när tickan har frusit eller täckts av snö. Rottickans sporer kan också spridas med luftströmmar från områden som ligger hundratals kilometer längre söderut. När temperaturen igen stiger över nollstrecket räcker det 2–3 veckor innan produktionen av sporer sätter igång.  

Det medel som används för att bekämpa rotticka får inte frysa till i spridningsanordningens rör, eftersom ett dåligt bekämpningsresultat gör behandlingen mindre lönsam. Rottickan bekämpas genom att stubbytorna bestryks med urealösning eller pergamentsvamp.  

- Urea fungerar även i lätt köld, högst -7 grader. Däremot gror och växer pergamentsvampen långsammare när temperaturen sjunker under 5 grader, säger Tuula Piri, specialforskare vid Naturresursinstitutet. 

Bestämmelser om bekämpningsskyldigheten finns i lagen om bekämpning av skogsskador och i statsrådets förordning. En karta över området med risk för spridning av rotticka finns på Skogscentralens webbplats.

.