Förlängning av Kemera-lagen och en lag om beskogningsstöd väntas träda i kraft vid årsskiftet | Skogscentralen

Förlängning av Kemera-lagen och en lag om beskogningsstöd väntas träda i kraft vid årsskiftet

Planterade plantor i ett gammalt grustag.
Beskogningsstöd kommer enligt lagförslaget att beviljas för beskogning av impedimentmark. Enligt planerna ska stöd kunna sökas hos Skogscentralen från och med början av mars nästa år. Foto: Eva Ekholm
Kemera-lagen är i kraft till 31.12.2020. Regeringen föreslår att lagens giltighetstid förlängs med tre år, till slutet av 2023. Regeringen har också gett ett lagförslag om stöd för beskogning. Stödet för beskogning är ett nytt stödsystem med målet att öka kolsänkorna och kollagren och minska markanvändningssektorns utsläpp.

Förlängningen av Kemera-lagen ska enligt planerna kunna träda i kraft genast från början av år 2021. Då kan handläggningen av Kemera-projekt fortsätta som vanligt efter årsskiftet. Innan förlängningen av Kemera-lagen är godkänd måste de som söker Kemera-stöd ändå bereda sig på följande: 

  • Skogscentralen kan fatta Kemera-finansieringsbeslut med stöd av nuvarande bestämmelser fram till 31.12.2020. Årets slut är tidsgränsen också för miljöstöd och naturvårdsprojekt. Efter det här kan vi fortsätta fatta finansieringsbeslut när besluten om lagens giltighetstid träder i kraft. Meningen är att det ska ske vid årsskiftet så att det inte blir något avbrott i fattandet av finansieringsbeslut. 
  • Kemera-arbeten ska verkställas inom den tid som angetts i finansieringsbeslutet. Stöd som beviljats i år kan betalas ut ända till 31.12.2023. Utbetalningarna för verkställande av projekt fortsätter alltså normalt över årsskiftet. 
  • Kemera-finansieringsansökningar bör lämnas in till Skogscentralen i god tid, så att vi hinner behandla dem före årsskiftet. I synnerhet för krävande projekt med vård av torvmarksskog eller skogsvägar bör man tänka på att reservera tillräckligt med tid. 
  • Separat planeringsstöd för samprojekt med vård av torvmarksskog eller skogsvägar kan inte längre godkännas med stöd av den nuvarande lagen. 

Förslaget om ändring av Kemera-lagen kommer upp till behandling i riksdagen mot slutet av året. Skogscentralen informerar på nytt när det blivit klart att lagen förlängs.  

Stöd för beskogning av mark som inte längre används  

Regeringen har gett ett lagförslag om stöd för beskogning. Det är fråga om ett nytt stödsystem. Beskogningsstöd ska enligt förslaget kunna beviljas för att anlägga skog på så kallade impedimentmarker, till exempel åkrar som inte längre används för jordbruk och torvutvinningsområden som tagits ur produktion.

Lagen om stöd för beskogning ska enligt planerna träda i kraft när 2021 börjar och gälla till slutet av år 2023.

Om lagen träder i kraft skulle man söka stöd för beskogning hos Skogscentralen, och det ska enligt planerna gå att söka från och med början av mars 2021. Åtgärder som har att göra med beskogningsstödet får inte inledas förrän man fått stödbeslutet.

I en utredning i Skogscentralens och Naturresursinstitutets gemensamma beskogningsprojekt Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluiksi, har man uppskattat att det finns cirka 99 000 hektar mark som inte längre är i användning och som eventuellt skulle kunna beskogas. En stor del av dessa områden är sannolikt också sådana områden som berättigar till beskogningsstöd.

I flera landskap i södra Finland finns det kring 5 000 hektar impedimentmark, medan det finns nästan 19 000 hektar i Norra Österbotten och cirka 13 000 hektar i Lappland. 

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande: Ett lagförslag om stöd för beskogning av impediment lämnades till riksdagen för behandling

På finska kan du läsa Mira Isoniemis blogginlägg om beskogningsstödet: Metsitystuki tulee, oletko valmis?

.