Finland är Europas mest skogsbeklädda land. Vad betyder det? | Skogscentralen

Finland är Europas mest skogsbeklädda land. Vad betyder det?

Metsien Suomi
Med frötallriken följer enkla instruktioner för sådden. Man kan också plantera frötallriken i en kruka för att senare plantera ut de plantor som kommer upp. Foto: Skogens Finland
75 procent av Finlands yta är skog. Det gör Finland till Europas mest skogsbeklädda land. Tvåa på listan är Sverige, som till 74 procent täcks av skog.

Nyhet 26.5.2020

Det finns 23 miljoner hektar skogs- och tvinmark i Finland. Det är mycket. Om du vill studera varje hektar skog i en minut, och du gör det dag och natt, skulle det ta över 44 år att gå igenom allt. Och då har vi inte räknat med den tid det skulle ta att förflytta sig från den ena hektaren till den andra. 

Eftersom Finland är ett så skogigt land är skogen på många sätt närvarande i vår vardag. Många får sin utkomst av skogen på ett eller annat sätt. Dessutom bjuder skogen på rekreation och välbefinnande.  

Kom med och diskutera hur skogen kan användas hållbart

Skogsbranschen har tillsammans inlett kommunikationsprojektet Skogens Finland med målet att väcka intresse för skog och uppmuntra till diskussion om en hållbar användning av skog. 

Förutom diskussionen vill man också genomföra konkreta åtgärder. Under våren och sommaren delar projektet ut 150 000 frötallrikar. Tallriken innehåller sex tallfrön och den fungerar också som växtunderlag för fröna. Med frötallriken kan vem som helst så ett eget träd. 

Frötallrikarna delas ut i K-Rauta-järnhandlarna och i Iskus möbelaffärer runt om i landet och eventuellt vid olika evenemang.  

Dela med dig av din berättelse om skogen

I kampanjen Skogens Finland frågar man på vilka olika sätt finländarna använder skogen och hur vårt gemensamma förhållande till skogen ser ut. 

Var kommer skogen in i ditt liv? På sociala medier kan du dela din berättelse eller en bild som berättar om skogen, skogens artrikedom, innovationer, lösningar, hållbar användning av skogen eller bara dina egna erfarenheter. 

Projektet använder hashtaggen #metsiensuomi och finns också på Facebook, Instagram och Twitter.

Vad är Skogens Finland?

Målet med projektet Skogens Finland är att väcka intresse för skogen och uppmuntra till diskussion om hållbar användning av skogen. 

Skogens Finland är ett gemensamt kommunikationsprojekt för skogsbranschen. Det leds av Finska forstföreningen och stöds brett av skogssektorn. I projektet deltar Finlands Skogsstiftelse, Skogsindustrin rf, Forststyrelsen, MTK, Jord- och skogsbruksministeriet, Finlands skogscentral, Träförädlingsingenjörerna rf och stiftelsen Metsämiesten säätiö. Dessutom har bland annat Pappersförbundet och Industriförbundet deltagit i planeringen av kampanjen. 

Skogscentralen finansierar projektet med 25 000 euro per år.  

Läs mer på projektets egen webbplats.
 

Visste du?

Över hälften av all skyddad skog i Europa finns i Finland. De skyddade skogsområdena i Europa är olika sinsemellan, speciellt i fråga om hur strängt skyddet är. Hos oss är skyddet huvudsakligen strängt, vilket innebär att inga skogsbruksåtgärder tillåts i skyddad skog. 

Finländarna bor i medeltal 700 meter från sin närmaste skog. Vi har mångsidiga möjligheter att röra oss ute i skogen nära våra hem. Medeltalet är alltså 700 meter, men hälften av finländarna har mindre än 200 meter till skogen. 

Trädbestånden i de finländska skogarna ökar. Om man anlägger ett nytt plantbestånd genom plantering, planterar man 2 000–2 200 plantor per hektar. Då man vid kalhyggen fäller i medeltal 400 träd per hektar kan man säga att det planteras fyra eller rentav fem nya träd för varje träd som fälls på ett kalhygge. Alla de här träden växer dock inte till full storlek, utan en del fälls i gallringarna. I sin helhet ökar virkesförrådet i Finlands skogar ändå hela tiden.

Varje år sker avverkningar på cirka 1,5 procent av de finländska ekonomiskogarnas areal. Av den avverkningsarealen är över 60 procent gallringsavverkning och resten slutavverkning. En tredjedel av slutavverkningsarealen förnyas naturligt, ungefär hälften genom plantering och resten genom sådd.
 

.