Färska flygfoton i falska färger i MinSkog.fi | Skogscentralen

Färska flygfoton i falska färger i MinSkog.fi

I MinSkog.fi kan du se vilket år flygbilden i falska färger är tagen.
På fastighetskartan i e-tjänsten MinSkog.fi kan du se information om skogen, naturen och miljön. Som standardinställning syns en terrängkarta i bakgrunden, men användaren kan också välja flygfoto eller flygfoto med så kallade falska färger. De nyaste flygbilderna i falska färger i MinSkog.fi är från 2019.

Nyhet 12.2.2020

På flygbilder i falska färger är färgerna andra än på vanliga flygbilder, vilket gör att man får ut mer information av bilderna. I skogsbruket är bilderna i falska färger speciellt nyttiga i figurritningen och när man vill urskilja trädslag. 

Med de falska färgerna visas lövträd och buskar med orange och röda nyanser. Barrträd är grönaktiga och granarna mörkare än tallarna. Döda träd skiljer sig från de andra träden med en mycket ljus färg. Livlös mark, som vägar, byggnader, klippor och sand är grå-grågrönaktiga. Öppna naturområden som myrar, berg och lavtäcken är ljusa-ljusgröna. 

Se din skogsfastighet i falska färger 

Största delen av de vanliga flygbilderna och flygbilderna i falska färger i MinSkog.fi är från samma insamlingsår som det som anges för informationen på figurerna. Du kan se vilket år bilden på din fastighet har tagits om du väljer flygfoto i falska färger som bakgrund på fastighetskartan. Årtalet blir synligt på flygbilden. Zooma ut kartan om inte årtalet syns. När du gör skalan större kan du också se gränserna för områden som fotats olika år. 

Nya skogsdata vart sjätte år 

Fram till i fjol kartlade Skogscentralen skogsdata regionalt med tio års mellanrum. Nu blir takten snabbare. Skogen på ett och samma område kommer att fotograferas och fjärrkarteras vart sjätte år. Då kommer också kartorna och basuppgifterna i MinSkog.fi att vara bättre uppdaterade. 

I MinSkog.fi finns nya flygbilder med så kallade falska färger från 2019 för flera områden på axeln Kalajoki–Nummi-Pusula (i Lojo).

 

.