En del av naturvårdsproven skjuts upp till sensommaren och hösten | Skogscentralen

En del av naturvårdsproven skjuts upp till sensommaren och hösten

uutiskuva-luonnonhoitokortti.jpg
I provet för skogsbrukets naturvårdskort får skogsproffsen identifiera arter och livsmiljöer. Foto: Riitta Raatikainen
Finlands skogscentral ordnar prov för naturvårdskortet på ett par orter i juni, men största delen av proven som planerats till sommaren skjuts upp till augusti och september. Också arrangemangen kring proven ändras på grund av coronavirussituationen.

Nyhet 27.5.2020

Coronavirusepidemin orsakar ändringar i datumen och arrangemangen för årets naturvårdsprov. Största delen av de prov som var planerade i juni och juli har skjutits upp till augusti-september. Också i de praktiska arrangemangen blir det förändringar för att begränsa spridningen av viruset. 

– I inomhusdelen av provet ser vi till att deltagarna sitter tillräckligt långt från varandra. Proven är sammankomster med färre än femtio personer. Om det kommer fler anmälningar delas grupperna upp. Om man är sjuk eller har symtom ska man inte delta i provet, säger Riikka Salomaa, expert på naturvård vid Finlands skogscentral. 

Skogsproffs får lära sig mer om naturhänsyn

I år ordnar Skogscentralen sammanlagt 29 prov för skogsbrukets naturvårdskort på olika håll i landet. I provet får skogsarbetare, maskinföretagare och andra som arbetar i skogsbranschen visa vad de kan om naturhänsyn, och kan ta naturvårdskortet. 

I provet ska deltagarna identifiera strukturdrag som är viktiga för den biologiska mångfalden, krävande arter och värdefulla livsmiljöer. De får också fundera på hur landskapet kan beaktas i skogsbruket och hur man bevarar vattendrag rena. 

Provet för naturvårdskortet består av ett prov med flervalsfrågor och av fältuppgifter. För att bli godkänd och få kortet måste man få godkänt i båda delarna. 

Studiematerial och -innehåll, kunskapsmål och provorterna finns på Skogscentralens webbplats. Via samma sida kan du också anmäla dig till provet.

.