Elever fick skogsinfo på torgevenemang

uutiskuva-metsa-tulee-torille.jpg
Kundrådgivare inom skogs- och naturvård Anniina Mäensivu berättade om rötskadade träd och deras betydelse på evenemanget Skogen kommer till torget i Tammerfors. Bild: Johanna Kleemola
Hundratals sjätteklassister bekantade sig med skogsbranschen på evenemanget Skogen kommer till torget, som hölls på olika håll i Finland i augusti–september. Sammanlagt ca 2 500 elever deltog på fyra torgevenemang som Finlands skogscentral arrangerade i samarbete med 4H och ett flertal samarbetspartner.

På evenemangen fick eleverna träffa fackmän i skogsbranschen och delta i olika aktiviteter vid demonstrationsbåsen. Eleverna fick till exempel kliva upp i hytten på en riktig skogsmaskin, identifierar trädslag och nya produkter från skogsindustrin, pröva på den mobila naturstigen och bekanta sig med olika naturhobbyer. Mångsidig information om skogarna delades ut vid demonstrationsbåsen.

- Spel och aktiviteter intresserade eleverna. Informationsinslagen var lämpligt långa och eleverna hade hela tiden något att sysselsätta sig med. Evenemanget gav också impulser för undervisningen. Vi kommer att använda materialet bl.a. inom miljökunskap och samhällslära, berättar klasslärare Saara Väntsi från Kariston koulu i Lahtis.

Väntsi medverkade med sin klass på evenemanget i Lahtis i början av september. Samma evenemang hölls också i Kuopio, Kemi och Tammerfors, och det besöktes av cirka 2 500 elever sammanlagt.

- Förhoppningsvis fick så många möjligt nya insikter i vad allt man kan göra i en skog och hur skogen ska vårdas. Evenemangen lyckades bra och det har vi även våra samarbetspartner att tacka för, säger expert på skogsägartjänster Kaisa Laitinen vid Finlands skogscentral.

Idén till evenemanget Skogen kommer till torget väcktes för ungefär ett år sedan. Det första evenemanget för skolelever hölls på torget i Vasa i november i fjol, i samband med Skogscentralens 100-årsjubileum. Tillsvidare finns det inga planer på fortsätta evenemangsserien.

I Tammerfors prövade eleverna på en skogsmaskinssimulator. Med spakarna får man en uppfattning om hur det känns att styra en riktig skogsmaskin. Bild: Johanna Kleemola

Grankottar blev kottkor vid pysseldiskarna. Bild: Johanna Kleemola