Drönare samlar effektivt information om skogen | Skogscentralen

Drönare samlar effektivt information om skogen

uutiskuva-drone.jpg
Finlands skogscentral samlar i framtiden in allt mer granskningsinformation med hjälp av satelliter och drönare. Bild: Jorma Jyrkilä
Informationen som drönare samlar in visar enstaka träd och till och med körspårens djup. Informationen sparas och kan utnyttjas i granskningen av skogsarbeten och övervakningen av skogs- och finansieringslagen.

Nyhet 7.10.2019

En drönare flyger upp från skogsbilvägen intill Noux nationalpark i Esbo. Den närliggande, precis gallrade granskogen har valts ut som ett objekt för Finlands skogscentrals granskning av drivningskvalitet. 

På objektet prövas en ny metod för att samla in den information som behövs i granskningen. 

- Av de data drönaren samlar in kan vi få fram numerisk information om körspårens bredd, täthet och till och med djup. Också det kvarvarande beståndet syns träd för träd, säger expert Janne Sarkeala vid Mosaic Mill Oy.

Mosaic Mill är en av underleverantörerna i Skogscentralens projekt för digitalisering av granskningsverksamheten, Tarkastustoiminnan digitalisointi, som inleddes i fjol. De första resultaten är lovande.

- Det sker hela tiden en utveckling. Drönarnas sensorer blir mer exakta, programmen utvecklas, enstaka träd blir lättare att känna igen och positionsdata mer exakta, säger Sarkeala. 

Ny metod för informationsinsamling i bruk redan nästa år 

Skogscentralen granskar tusentals arbeten i skogarna årligen. Tills nu har granskningarna gjorts av människor i skogen efter urval och prövning men i framtiden ska granskningsdata i allt ökande grad samlas in med satelliter och fjärrstyrda drönare.
 
Skogscentralens projektchef Lauri Haataja är ivrig inför det nya. Det har också framförts mer skeptiska åsikter om digitalisering av det arbete som kräver noggranna provytemätningar i skogen.
 
- Jag tror verkligen att det här i framtiden kommer att utgöra grunden för granskningen av att skogslagarna följs, säger han. 

Om automatiseringen av granskningarna lyckas behöver Skogscentralens skogsrådgivare i framtiden bara utvärdera beståndsskador i det kvarvarande beståndet och göra upp granskningsrapporten. Digitaliseringen hjälper också i andra granskningar av genomförda skogsarbeten. 

- Det ser lovande ut. Avsikten är att ta i bruk metoden i en del av granskningarna redan nästa år, säger Aki Hostikka, servicechef för finansiering och granskning vid Skogscentralen. 

Det är Business Finland som finansierar projektet för digitalisering av granskningarna (Tarkastustoiminnan digitalisointi) via programmet för innovativa offentliga upphandlingar.

Lauri Korhonen från Metsälinkki Oy flyger en drönare. Bild: Jorma Jyrkilä

.