Det lönar sig att logga in i MinSkog.fi | Skogscentralen

Det lönar sig att logga in i MinSkog.fi

uutiskuva-metsaanfi-kannattaa-kirjautua.jpg
Så säger största delen av de skogsägare som använt e-tjänsten MinSkog.fi, enligt vår responsenkät. E-tjänsten fick det allmänna vitsordet 4 på skalan 1–5 i enkäten. Cirka 1 600 skogsägare som använt e-tjänsten i fjol svarade på enkäten tidigare i år.

Vad är speciellt bra?

E-tjänsten är ett lätt sätt att se vad läget är i den egna skogen. Användarna tycker att speciellt kartorna i tjänsten är intressanta och överskådliga. Kartorna ger en snabb översikt och upplevs som lätta att använda.

Nyligen har allt fler möjligheter att sköta ärenden lagts till i e-tjänsten, och skogsägarna har tagit till sig möjligheterna att använda e-tjänsten för att sköta sina skogsärenden. Ungefär en tredjedel av de som svarade på enkäten har sökt Kemera-stöd och meddelat om verkställande i e-tjänsten. En fjärdedel har gjort anmälan om användning av skog i e-tjänsten.

Vad skulle kunna vara bättre?

En del skogsägare tycker det är besvärligt att använda de figurvisa beståndsuppgifterna i MinSkog.fi. De önskar att beståndsuppgifterna och varifrån beståndsuppgifterna kommer, skulle framgå tydligare. Kritik riktas mot hur väl informationen stämmer, mot figurindelningen och mot att informationen uppdateras långsamt.

Många önskar att de själva skulle kunna gå in och uppdatera och spara alla uppgifter och händelser som gäller den egna skogen. En del önskar också att det skulle gå att beställa påminnelser om aktuella arbeten i MinSkog.fi.

Skogsägarna vill bli kontaktade

I e-tjänsten MinSkog.fi kan skogsägarna meddela aktörerna om arbetsobjekt och på så sätt hitta dem som utför skogsvårdsarbeten. Skogsägarna skulle vilja att aktörerna tar kontakt med dem efter sådana meddelanden i e-tjänsten mycket aktivare än de gör i dag.

MinSkog.fi utvecklas och informationen ökar

Redan före nästa år kommer nytt innehåll att läggas ut i e-tjänsten, bland annat resultat av Skogscentralens granskningar av skogsvårdsarbeten, och information om hökbon och om generalplaner. Skogsägarnas möjligheter att få hjälp med att använda e-tjänsten förbättras när vår kundtjänst börjar betjäna användarna också via en chatt.

Om du ännu inte har loggat in i tjänsten eller om det har gått länge sedan sist du loggade in, lönar det sig att före slutet av året gå in och se vilken information som finns där. Då hinner du ännu svara på vår enkät och delta i utlottningen av skogstjänster för ett värde av tusen euro.

Det första presentkortet värt tusen euro har redan lottats ut. Priset gick till Juho Aarnio. Läs (på finska) om vad han tänker göra med prissumman och om hans synpunkter på e-tjänsten MinSkog.fi och på skogsägande.

.