Den hundratusende användaren av MinSkog.fi värnar om mångfald och tillväxt i sin skog

Kundrådgivaren Seppo Turpeinen från Skogscentralen överräckte en sportklocka som pris till Salme Tarkkonen.
Föga anade Salme Tarkkonen vilka följder menföre kan få. Hon hade kommit överens om ett möte med Skogscentralens kundrådgivare Seppo Turpeinen på sin hemgård i Kiuruvesi för att prata om e-tjänsten MinSkog.fi, men menföret gjorde att mötet fick skjutas upp med fyra veckor. Och tur var väl det, för inloggningen på MinSkog.fi under mötet gjorde henne till den 100 000:e skogsägaren som loggade in.

Salme Tarkkonen är mån om naturvärdena i sina skogar men ser samtidigt till att de växer bra. Att kunna röra sig i naturen och i sin egen skog är för henne en viktig del av vad det innebär att äga skog. Hon är speciellt intresserad av att iaktta fåglarna, och hon har hängt upp holkar både i sin egen och i sina vänners skog i fem olika kommuner. Vintertid går hon ofta med snöskor eller åker skidor, och fåglar matar hon också i Sonkajärvi.

Tarkkonen överväger alla avverkningar noga, för varje träd är viktigt för henne. Hon har många olika mål och syften med sin skog.

- Viktigare än pengarna är att man ser att skogen mår bra, säger Salme Tarkkonen.

På fastigheten finns också ett område med bäck- och tjärnstrand, som är tillfälligt skyddat. Tarkkonen skulle gärna vilja förlänga skyddet när den nuvarande skyddsperioden löper ut.

Till Helsingfors och tillbaka

Salme Tarkkonen flyttade till Helsingfors för att studera när hon var ung. Efter examen arbetade hon som språklärare i Bocksbacka i Helsingfors. Hon flyttade tillbaka till hemgården 1991. Året därpå inleddes en totalrenovering och tillbyggnad av karaktärshuset, och en ny ekonomibyggnad uppfördes på gården. Ungefär vid samma tid blev också frågor kring skogsägandet aktuella. Tarkkonen fortsatte som språklärare i Kiuruvesi fram till pensioneringen.

Sina kunskaper som skogsskötsel har Tarkkonen skaffat sig genom att läsa. En del har hon också lärt sig av sin far.

- Jag minns speciellt bärplockningsutfärderna med pappa längs kostigarna och när jag fick bära videknippena när gärdesgårdarna skulle lagas på våren. Pappa berättade vilka trädslag som passar till vilka ändamål, minns Salme Tarkkonen.

En gång hade hon verklig nytta av de kunskaperna, då man planterade skog på gårdens åkrar 1996, främst med granplantor. Tre skogsarbetarvänner från grannorten Vieremä var en ovärderlig hjälp när de 3,5 hektaren skulle göras om till skog. Tarkkonen är inte heller främmande för skogsarbete och hanterar vant både röjsåg och röjkniv.

Skogscentralen belönade Salme Tarkkonen med en sportklocka med anledningen av den historiska inloggningen i e-tjänsten MinSkog.fi. Tjänsten öppnades 2012. Den är en gratis e-tjänst där skogsägare och aktörer i skogsbranschen kan sköta olika ärenden.