Delta på ett tryggt sätt i höstens kurser | Skogscentralen

Delta på ett tryggt sätt i höstens kurser

Dekorativ bild.
Skogscentralen erbjuder allt fler webbinarier och andra webbutbildningar i höst.
Skogscentralen erbjuder många olika utbildningar för skogsägare och proffs i höst. På grund av coronapandemin hålls många utbildningar på nätet, men det blir också närundervisning. På utbildningarna följer vi statsförvaltningens säkerhetsanvisningar.

Nyhet 16.9.2020  

Under hösten ordnar Skogscentralen fler webbinarier och andra webbutbildningar för alla som är intresserade av skogsfrågor.

Under höstterminen ordnas webbinarier om till exempel skogsägande, planläggning, vattenvård och tryggande av hotade arter. Också den populära Min Skog-introdagen och -grundkursen ordnas den här hösten i webbinarieform.

– Ett webbinarium är en webbaserad och interaktiv föreläsning som man kan delta i tryggt till exempel hemma i soffan med en dator och webbuppkoppling. Det är lätt att delta, och man behöver ingen tidigare erfarenhet, säger HR-teamets chef Tuula Jusko vid Finlands skogscentral.

Skogscentralen erbjuder också webbutbildningar (på finska) om till exempel egenkontroll av skogsarbeten och om de särskilt viktiga livsmiljöerna som tas upp i skogslagen. Det är webbutbildningar som man kan gå i sin egen takt och var som helst. Man kan logga in på webbutbildningarna via Skogscentralens webbplats. 

Följer myndigheternas anvisningar

Skogscentralen ordnar också närundervisning där vi vidtagit säkerhetsåtgärder. Skogscentralen följer aktivt med myndigheternas anvisningar och rekommendationer gällande coronaviruset.

– Om det införs rörelse- eller samlingsbegränsningar i området där vi planerar ett utbildningsevenemang kan det flyttas till en annan tidpunkt med kort varsel. Då meddelar vi dem som redan anmält sig, säger Jusko.

Den senaste informationen om utbildningarna finns på Skogscentralens webbplats.
 

  
Tillsammans gör vi evenemangen säkra

  • Hälsa och säkerhet är gemensamma angelägenheter, och Skogscentralen vill förebygga spridning av cornaviruset på sina evenemang genom följande åtgärder: 
  • Kom till platsen bara om du känner dig helt frisk. Om du får symtom, avboka också med kort varsel genom att kontakta den som ordnar utbildningen. 
  • Avboka också om någon i din närhet misstänks ha insjuknat. Om det är en utbildning som kostar behöver du inte betala om du avbokar. 
  • I de gemensamma transporterna har vi beaktat att man bör kunna hålla minst 1-2 meters avstånd till andra. Vi sitter glest placerade i stora bussar. Antalet deltagare i utbildningarna har begränsats. 
  • Skaka inte hand. Det finns handsprit tillgänglig på evenemangen. 
  • Om det råder en rekommendation om munskydd i Finland gäller det också Skogscentralens evenemang och gemensamma transporter. Vi delar inte ut munskydd vid evenemanget, så det är bra att ta med egna vid behov.    
     

.