De oskötta plantbestånden skulle kunna ge hundratals skogsarbetare jobb

uutiskuva-metsanhoito.jpg
Plantbeståndsvård hjälper skogen att växa.
Mängden ogjort arbete i landets plantbestånd ökar fortfarande. Mängden plantbeståndsvård borde fördubblas för att skogarna ska kunna växa bra också under kommande år.

I fjol utfördes enligt statistiken plantbeståndsvård på mindre än 150 000 hektar. Det är ungefär hälften så mycket som målet i de regionala skogsprogrammen. Slyröjning och röjning skulle behövas på nästan 270 000 hektar plantbestånd per år. Situationen ser inte ut att förbättras mycket i år.

- En tilläggsinkomst på uppskattningsvis 60 miljoner euro väntar skogstjänstföretagarna i de oskötta plantbestånden. Nu skulle man kunna sysselsätta till och med 1 500 skogsarbetare per år, säger Markku Remes, ledande expert på skogsvård vid Finlands skogscentral.

Remes påminner om de många nyttorna med plantskogsvård. När bestånden vårdas i rätt tid växer träden bra och utvecklas snabbt till stockdimensioner så att de ger ägaren större inkomster. En frisk och växande skog binder också mer kol och motverkar på så sätt klimatförändringen.

Störst behov i Nyland och Österbotten

Av Skogscentralens uppföljningsstatistik framgår det att behovet av plantbeståndsvård är störst i Österbotten och Nyland, där man inte ens nått upp till hälften av målet i det regionala skogsprogrammet. Närmast målet har man kommit i sydöstra Finland och Satakunta.

Privata skogsägare får information om möjliga skogsvårdsarbeten i Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi.

- Skogsproffsens och tjänsteproducenternas aktivitet har också en stor betydelse i marknadsföringen av skogsvårdsarbeten, säger Remes.

Finlands skogscentral följer med hur målen i de regionala skogsprogrammen uppnås. Den senaste uppföljningsstatistiken över plantbeståndsvård, byggande och förbättring av skogsvägar och även andra skogsvårdsarbeten finns på Skogscentralens webbplats.