De nya skogsråden inleder sin verksamhet

uutiskuva-metsaneuvostot.jpg
Skogsråden ansvarar för att göra upp de regionala skogsprogrammen och följa upp att målen nås. Bild: Keijo Penttinen
Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt 14 nya landskapsvisa skogsråd som inleder sin verksamhet i vår. Skogsråden främjar verksamheten för näringarna som har anknytning till skogen och samarbetet i landskapen samt beslutar om de regionala skogsprogrammen.

Sammansättningen i landskapens skogsråd har befästs för den kommande fyra år långa verksamhetsperioden. Skogsråden ansvarar för att göra upp de regionala skogsprogrammen och följa upp att målen nås.

- Skogsråden gör ett viktigt arbete. Under den kommande perioden måste skogsråden fundera speciellt mycket på hur de ökande avverkningarna och stävjandet av klimatförändringen ska fås i balans, privatvägarnas allt sämre skick, hur gräs- och slyröjningen ska ökas och vilka naturvårdsåtgärder som behövs för att trygga den biologiska mångfalden, säger näringsdirektör Anssi Niskanen vid Finlands skogscentral.

Arbetet med skogsprogrammen inleds på hösten

De regionala skogsprogrammen som skogsråden gör upp stöder den nationella skogsstrategin. I skogsprogrammen ingår en uppskattning av landskapens hållbara avverkningsmängder, mål för skogs- och naturvården och de sätt med vilka man kan främja lönsamheten för skogsnäringarna i området samt trygga skogsnaturens biologiska mångfald.

- Beredningen av de regionala skogsprogrammen inleds i augusti under ledning av de nya skogsråden och programmen blir klara i september 2020, säger Niskanen.

I landskapens skogsråd fattas besluten av medlemmar som representerar skogsbranschens aktörer, den offentliga förvaltningen, medborgarorganisationer och intressentgrupper. Medlemmarna har tillsatts efter förslag av Skogscentralen.

Skogsrådens nya sammansättningar finns på Skogscentralens webbsida.

.