Coronakrisen drabbar också skogs- och naturproduktsföretag | Skogscentralen

Coronakrisen drabbar också skogs- och naturproduktsföretag

uutiskuva-istutus.jpg
Resebegränsningarna som satts på grund av coronaviruset gör det svårt att få tag på säsongsarbetare. De behövs på våren till exempel för att plantera skog.
Coronaepidemin och bekämpningen av den påverkar många företag. Också i skogs- och naturproduktsbranscherna är företagarna oroliga för finansieringen och för hur de ska kunna trygga sin verksamhet. Resebegränsningarna försämrar tillgången till säsongsarbetskraft. Skogscentralens företagstjänster hjälper företag i skogs- och naturproduktsbranscherna i det svåra läget.

Många företag i skogs- och naturproduktsbranschen är beroende av utländska arbetare och oroar sig nu för hur det ska gå med vårens och sommarens arbete. 

- Skogs- och naturproduktsföretagen skulle behöva uppskattningsvis tusentals säsongsarbetare. Om de inte kan komma till Finland och man inte heller hittar ersättande arbetskraft blir många trädplantor oplanterade, många plantskogar oröjda och många bärhinkar oplockade, säger Marko Ämmälä, expert på företagstjänster vid Finlands skogscentral. 

NTM-centralerna, Business Finland, Finnvera, banker och kommuner erbjuder skogs- och naturproduktsföretag hjälp under coronakrisen. Också Skogscentralens företagsrådgivare hjälper företag.  

Skogscentralens företagstjänster försöker snabbt hitta lösningar på till exempel hur man ska kunna ersätta de utländska säsongsarbetarna i vår. Till exempel studerande inom skogsbranschen skulle kunna vara till hjälp vid plantering och skogsvårdsarbete. I Skogscentralens tjänst MinSkog.fi-aktörer på kartan kan man också söka skogsbranschföretag som erbjuder hjälp. 

Man kan också anmäla sig som arbetskraft eller söka säsongsarbetare till jord- och skogsbruksarbete på MTK:s, Pro Agrias, Finlands byars och PTT:s sajt Töitä Suomesta.

Stöd finns att få

Skogs- och naturproduktsföretagare har ofta svårt att frigöra tid i vardagen för att utveckla sin verksamhet. Man kanske inte hinner pröva de goda idéerna mitt i brådskan. 

- I den nu rådande situationen kan man i många företag ha fått tid att fundera på hur verksamheten kan göras effektivare och rationellare. Och lyckligtvis finns det pengar att söka för utvecklingsarbetet, säger Ämmälä. 

Vid Skogscentralens företagstjänster har man en god helhetsbild av skogsbranschen. Företagsrådgivarna gör årligen nästan tusen företagsbesök och träffar skogs- och naturproduktsföretagare. Rådgivarna ger företagare gratis råd och hjälper dem att hitta lösningar för att ta sig igenom den svåra tiden.

.