Avverkningar för 9 miljoner euro planeras redan i spåren av stormen Päivö | Skogscentralen

Avverkningar för 9 miljoner euro planeras redan i spåren av stormen Päivö

uutiskuva-myrsytuhohakkuut1.jpg
På kartan visas de anmälningar om stormskadeavverkningar som kommit in till Skogscentralen i juli.
Drivningen av träd som stormen Päivö fällde har kommit igång raskt i Kajanaland, Norra Karelen och Norra Savolax. I juli har Skogscentralen fått in avverkningsanmälningar om stormskadeavverkningar på över 1 300 figurer och cirka 6 200 hektar. Det är bra att inspektera läget i sin egen skog, men drivningen av stormvirket bör skötas av proffs.

Nyhet 27.7.2020

Stormen Päivö drog omkull träd för cirka 17-20 miljoner euro i slutet av juni. Mest skador orsakade den i fyra kommuner i Kajanaland, Norra Karelen och Norra Savolax. 

I Sotkamo har stormskadeavverkningar anmälts på cirka 4 270 hektar, I Kajana 390, i Kuopio 295 och i Nurmes 290 hektar. Totalt har avverkningar på grund av stormen anmälts på ungefär 6 200 hektar. Sannolikt är ändå bara delar av bestånden på de här områdena skadade. Huvudsakligen skadades skog i kanterna intill öppna platser, enstaka träd, grupper av naturvårdsträd, fröträdsområden och nygallrade objekt.  

– Förnyelseavverkningar har anmälts på 500 hektar och beståndsvårdande avverkningar på över 5 700 hektar, så någon stor och total förstörelse med stora förnyelseytor som följd orsakade stormen inte, säger Aki Hostikka, chef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral. 

De stormskadeavverkningar som hittills anmälts till Skogscentralen uppskattas ge virke för ett värde av cirka nio miljoner euro till försäljning.  

Kartlägg skador i din skog

De som äger skog i de drabbade områdena gör klokt i att kartlägga situationen i sin egen skog. Kullfallna och skadade träd får lätt blånadsskador på sommaren och duger inte längre som värdefullt timmer. 

– Om man inte har möjlighet att själv inspektera skogsskadorna kan man vända sig till lokala aktörer som erbjuder skogstjänster. Onödig vistelse i stormskadeområdet ska undvikas, säger Hostikka. 

I karttjänsten i den öppna skogliga informationen på webbplatsen MinSkog.fi kan du kontrollera om det har planerats stormskadeavverkningar i närheten av din skog. Utifrån det kan du uppskatta hur sannolikt det är att din egen skog drabbats. 

Enligt skogsskadelagen måste markägaren se till att få bort skadade granar från skogen om det finns över 10 kubikmeter skadat virke per hektar. För tall är gränsen 20 kubik. På så sätt förebygger man följdskador, till exempel skadeinsekter som annars kan sprida sig till det kvarvarande beståndet. 

Allt stormskadat virke behöver inte tas bort. Till exempel trädstammar som gått av och brutits i flisor har ett lågt värde på marknaden. Sådana skadade träd kan med fördel lämnas kvar i skogen för att öka den biologiska mångfalden. 

– Drivning av stormvirke är riskfyllt, så det ska man låta proffsen och maskinerna ta hand om, säger Hostikka.

I karttjänsten i den öppna skogliga informationen på webbplatsen MinSkog.fi kan du se om det planeras stormskadeavverkningar nära din egen skog.

.