Automatiserad granskning av skogsarbeten höjer resultaten och effektiviserar arbetet

uutiskuva-tarkastukset.jpg
Framöver kan datainsamlingen effektiviseras till exempel med hjälp av satelliter och fjärrstyrda drönare.Bild: Sanna Talsta
Finlands skogscentral granskar varje år tusentals arbeten som utförts i skogarna. Hittills har granskningarna gjorts i terrängen med mänsklig arbetskraft, utifrån sampling och efter prövning. I fortsättningen kommer data från granskningarna att samlas in digitalt. Digitaliseringen effektiviserar arbetet men för bättrar också den insamlade informationens kvalitet och användbarhet.

Skogscentralen kartlägger som bäst vilka samarbetspartner som i framtiden skulle kunna producera data för de granskningar som föreskrivs om i skogslagen. Framöver kan datainsamlingen effektiviseras till exempel med hjälp av satelliter och fjärrstyrda drönare.

- I praktiken kan företagare på olika håll i Finland med inriktning på digital datainsamling utföra en stor del av arbetet i framtiden. Det skulle avsevärt minska de tidskrävande terrängbesöken. Målet är att i stället frigöra kunniga arbetskraft på Skogscentralen för analyser, kundservice och utvecklingsuppgifter, berättar servicechef för finansiering och granskning Aki Hostikka på Finlands skogscentral.

Realtidsinformation samt jämförelse- och uppföljningsrapporter

Utöver datainsamlingen i anslutning till granskning kommer även behandlingen av insamlade data och analyseringen av resultaten att automatiseras i fortsättningen.

- Vi kommer framöver att automatiseras distributionen av granskningsdata för att skogsägare och branschföretag ska få tillgång till trädspecifik realtidsinformation och till exempel jämförelse- och uppföljningsrapporter. På det sättet förbättras öppenheten och transparensen, säger Hostikka.

Digitaliseringen av granskningsverksamheten gör det också lättare att följa upp skogarnas hälsotillstånd. Med hjälp av de nya datainsamlingsmetoderna kan man följa upp allt större områden och till exempel enklare kartlägga skadegörare i skogarna. Det blir lättare att reagera på förhöjda skaderisker och förhindra spridning av skadorna i ett så tidigt skede som möjligt.

Business Finland anordnar 11.12.2018 ett evenemang där Aki Hostikka presenterar digitaliseringen av granskningsverksamheten. Läs mer om programmet på Business Finlands webbplats (på finska).