Arbetet med stort skogslexikon drog igång | Skogscentralen

Arbetet med stort skogslexikon drog igång

uutiskuva-sanastotyo.jpg
I lexikonarbetet sammanställs termer och definitioner av tusentals begrepp inom skogsbranschen.
Finlands skogscentral med samarbetspartner har inlett ett omfattande lexikonarbete med skogsbranschens terminologi, där man producerar ett elektroniskt skogslexikon. Det publiceras på Suomi.fi-webbplatsens plattform under 2020.

I projektet sammanställer man ett lexikon över skogsbranschens viktigaste fackvokabulär på finska, som ska vara till nytta exempelvis i kommunikationsverksamhet och när man utvecklar datasystem och informationsprodukter för branschen. När alla talar i samma termer förbättras förståelsen och det blir lättare att samarbeta.

Att begreppen klargörs gynnar också skogsägarna i olika betjäningssituationer.

– Av skogsbranschens termer används till exempel tidig vård av plantbestånd, röjning, plantbeståndsvård, vård av ungskog och uttag av klenvirke ganska brokigt inom skogsbranschen. Speciellt för nyblivna skogsägare vållar skogsterminologin ofta förundran och förvirring, säger Kaisa Laitinen, expert på skogsägartjänster vid Finlands skogscentral.

Betoning på skogsvårdsrekommendationernas vokabulär 

I lexikonarbetet sammanställs termer och definitioner av tusentals begrepp inom skogsbranschen, och grafer kommer att visa hur olika termer står i relation till varandra. Slutresultatet blir ett digitalt skogslexikon, som publiceras på Suomi.fi-webbplatsens interoperabilitetsplattform. Det färdiga lexikonet kommer att finnas fritt tillgängligt för alla. En exempelversion finns redan på plattformen, så man kan gå in och titta på den.

Lexikonarbetet utgår från den finsk-ryska skogsordboken Suomalais-venäläinen metsäsanakirja, som sammanställts vid Helsingfors universitet. Skogscentralen och universitetet ingick i början av året ett samarbetsavtal om användningen av boken. Den innehåller cirka 5 000 centrala begrepp från 31 delområden inom skogsbranschen. 21 finländska och 21 ryska proffs inom branschen hjälpte till att definiera termerna i skogsordboken.

– Projektet är mycket viktigt. Det är fint att arbetet fortsätter och att den finsk-ryska skogsordboken får ett nytt liv, säger professor emerita Inkeri Vehmas-Thesslund, som var redaktör för ordboken.

I år koncentreras arbetet med lexikonet speciellt på skogsvårdsrekommendationernas terminologi. På så sätt stöder man samtidigt Tapio Ab:s pågående digitalisering av rekommendationerna.

– Innan skogslexikonet publiceras kommer termerna och termdefinitionerna att skickas på en elektronisk kommentarsrunda. Kommentarer kan begäras in mycket brett och täckande inom skogssektorn, säger projektchefen Kai Blauberg vid Finlands skogscentral.

Mer information om terminologiarbete finns på Terminologicentralens webbplats.

Delta i seminarium om lexikonarbetet på nätet 26.3.2020 

Den 26 mars ordnar projektet Metsäalan sanastot ett seminarium om skogslexikonet på webben. Där presenteras till exempel den offentliga förvaltningens planer för att utveckla interoperabiliteten, den digitala versionen av skogslexikonet och planerna för hur projektet ska framskrida.

Seminariet är riktat i synnerhet till experter som arbetar med skogsterminologi och begrepp, och som kan arbeta med forskning, undervisning, kommunikation i skogsbranschen eller med datasystemens informationsarkitektur.
Vi hoppas att de som deltar i seminariet kan delta i kommentarsrundan för lexikonet i ett senare skede. 

– Planen är att lexikonet ska byggas upp genom samarbete och på frivilligbasis. Jag bjuder därför in alla som arbetar i branschen att delta i skogsbranschens lexikontalko, säger Niina Riissanen, ledande sakkunnig vid Jord- och skogsbruksministeriet.

I projektet Metsäalan sanastot deltar förutom Skogscentralen den forskargrupp som sammanställt den finsk-ryska skogsordboken vid Helsingfors universitet, Tapio Ab:s projekt för digitalisering av skogsvårdsrekommendationerna och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Anmäl dig till seminariet senast 25 mars klockan 16:00 på Skogscentralens webbsida Kurser och evenemang. Där finns också närmare information om seminarieprogrammet.

Lämna dina kontaktuppgifter på blanketten om du vill ha information om projektet i fortsättningen.

Nyheten uppdaterades 17.3.2020 med att seminariet ordnas bara på nätet och med att man kan anmäla sig ända fram till den 25.3.2020.

.