Användningen av trä ökar i det i offentliga byggandet | Skogscentralen

Användningen av trä ökar i det i offentliga byggandet

Trätrapporna inne i skolan Mansikkalan koulu i Imatra.
Skolan Mansikkalan koulu är Finlands största träskola. Foto: Johanna Pulli
Inom de närmaste åren kommer allt fler skolor, daghem, vårdbyggnader och andra offentliga byggnader att byggas av trä. Miljöministeriet har som mål att mer än fördubbla andelen träbygge i det offentliga byggandet. Skogscentralen ordnar en serie webbinarier som ger mångsidig information om att bygga i trä.

Nyhet 7.10.2020

Miljöministeriet offentliggjorde i september sina mål för offentligt byggande i trä. Målet är att träbyggandets marknadsandel ska stiga till 45 procent till år 2025. I fjol var träets marknadsandel 19 procent av allt offentligt byggande. 

Speciellt skolhus av olika slag ska i högre grad byggas av trä i fortsättningen. Också för vårdbyggnader, konferensbyggnader och bostadshus har det satts upp mål för träbyggande. 

Timo Nyyssölä, koordinator för träbyggande vid Finlands skogscentral, är nöjd med de nya målen. Träbyggnader motverkar klimatförändringen då koldioxid binds i byggnaderna. Dessutom kan man använda inhemskt, närproducerat virke. 

Enligt Nyyssölä har kommunerna goda möjligheter att påverka hur mycket det byggs i trä. 

– Växande städer och kommuner har en möjlighet att i detaljplanläggningen skapa enhetliga miljöer för träbyggnader och reservera tomter för träbyggnader. I dag kan man bygga höghus i trä på ett kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt sätt. De offentliga byggherrarna visar vägen för hela byggbranschen, säger Nyyssölä.  

Webbinarium på svenska om konstnadseffektivt träbyggande

Skogscentralens olika projekt för träbygggande har tillsammans producerat en webbinarieserie om att bygga i trä. De tre första delarna av webbinariet ger information om träbyggandets kolavtryck, planläggning och brandplantering och -dimensionering. 

De tre första webbinarierna hölls i våras och de finns bandade på Skogscentralens sida för webbinarier.

– Under webbinarieseriens gång samlar vi in önskemål om ämnen kring träbyggande som det behövs information om. Det har till exempel kommit många frågor om kostnaderna för att bygga i trä. Webbinariets fjärde del är på svenska, och den går in på träbyggandets kostnadseffektivitet, säger Nyyssölä. 

Skogscentralen främjar offentligt byggande i trä, skapar föreutsättningar för industrin att öka sitt träbyggande och utvecklar förutsättningarna för företag i branschen. Nyyssölä tror att de nationella målen för träbyggande främjar landskapens och kommunernas egna program för klimat och träbyggande. 

– Det här arbetet vill Skogscentralens träbyggnadsprojekt vara med och stöda, säger Nyyssölä. 

Miljöministeriet: Nationella mål för offentligt byggande i trä (på finska)

Paino 
0

.