Användningen av e-tjänsten MinSkog.fi ökar stadigt | Skogscentralen

Användningen av e-tjänsten MinSkog.fi ökar stadigt

uutiskuva-metsaanfi-kirjautumiset-sve.jpg
Utvecklingen av antalet inloggningar i e-tjänsten MinSkog.fi sedan år 2015. Totalt har nästan 110 000 skogsägare använt tjänsten.
Användarmängden i Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi ökar stadigt. Skogsägare upplever att tjänsten är enkel att använda och rekommenderar tjänsten åt andra.

Nyheten 19.8.2019.

Skogsägare Toni Kosonen i Punkaharju loggade in i den avgiftsfria tjänsten och överraskades av hur tydlig och enkel tjänsten är att använda. Kosonen tänker utnyttja e-tjänsten MinSkog.fi också i framtiden och rekommenderar användningen speciellt åt distansskogsägare.

- Information om den egna skogen hittas enkelt i tjänsten och användarvänligheten är bra. Plantbestånden syns tydligt och det är enkelt att göra kartorna större, säger Toni Kosonen.

Du kan läsa mer om Kosonens tankar om skogsvård i Min Skog-tidningens artikel.

Ny information och nya ärendehanteringsmöjligheter

I år har vi lagt till ny skoglig information och miljöinformation i MinSkog.fi och förbättrat ärendehanteringsegenskaperna. På kartan kan man såväl granska plantbestånd som behöver gräs- och slyröjning som se hökbon och nationella landskapsområden.

Om skogsägaren är intresserad av att skydda sin skog så är det i tjänsten enkelt att starta en skyddsutredning. Om skogsägaren vill främja åtgången av naturprodukter som säljs som ekologiska är det avgiftsfritt att i MinSkog.fi anmäla skogsfastigheten som ett område för ekologisk uppsamling.

MinSkog.fi klarar sig bra i jämförelser mellan e-tjänster

Alla e-tjänster som erbjuds av den offentliga förvaltningen har självvärderats med de kriterier som Finansministeriet satt upp. MinSkog.fi klarade sig bra i jämförelsen och kom på en femte plats. Självvärderingen gjordes på totalt 70 tjänster.

I uppbyggandet av den offentliga förvaltningens e-tjänster är de viktigaste sakerna användarvänlighet, förnyelse av tjänsteprocesserna, att tjänsterna fungerar ihop och att datasäkerheten och -skyddet fungerar.

.