Anmälningarna om användning av skog ökade klart 2018

uutiskuva-metsankayttoilmoitukset.jpg
Anmälningarna om användning av skog berättar om skogsägarnas planer på förnyelse- och gallringsavverkningar.
Finlands skogscentral fick in över 136 000 anmälningar om användning av skog under år 2018. Anmälningarna gällde planerade avverkningar på sammanlagt 809 702 hektar, varav 574 110 hektar i privatskog. Antalet anmälningar ökade med 13,3 procent jämfört med 2017.

Utifrån anmälningarna om användning av skog uppskattas avverkningarna ge en virkesmängd på 76,5 miljoner kubikmeter, varav 56,7 kubikmeter från privatskogar. Jämfört med året innan skulle avverkningsmängden öka med 19 procent, alltså 9 miljoner kubikmeter.

Antalet avverkningsanmälningar varierar mellan olika år och regioner. I fjol ökade avverkningarna proportionellt sett mest i Kajanaland och Norra Karelen, som drabbades av omfattande snöskador förra vintern.

Anmälan om användning av skog berättar om förnyelse- och gallringsavverkningar som skogsägarna planerar att utföra. Anmälan ska lämnas in till Skogscentralen senast tio dagar innan avverkningen påbörjas. Den ökade efterfrågan på virke märks i ökningen av anmälningarna. Under 2016 kom det in cirka 110 000 anmälningar och 2015 cirka 95 000.

Mer information om avverknignsplanerna 2018 finns på Skogscentralens webbplats.