Allt smidigare att utföra ärenden i MinSkog.fi  | Skogscentralen

Allt smidigare att utföra ärenden i MinSkog.fi 

uutiskuva-metsaanfi-luonnontuotemetsa-kartalla-sve.jpg
Nya kartlager lades också till i MinSkog.fi. Du kan till exempel se om det finns bra naturproduktsobjekt i skogen.
Skogsägare ser nu i e-tjänsten MinSkog.fi alla i kraft varande Kemera-finansieringsansökningar som gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog. Det här gör det enklare att göra anmälan om verkställande i tjänsten, eftersom alla grunduppgifter från ansökan automatiskt kopieras till anmälan.

Tidigare syntes bara de finansieringsansökningar för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog som gjorts elektroniskt i tjänsten. Då kunde man utnyttja den förhandsifyllda anmälan om verkställande bara för de arbetena. Nu när också finansieringsansökningar i pappersform för de här arbetena syns i tjänsten kan man utnyttja de automatiskt genererade uppgifterna också då man fyller i anmälan om verkställande för de här. 

Kemera-ärendehanteringen har också förbättrats på andra sätt. I kartvyn kan man se objekt för vilka det någon gång har sökts Kemera-stöd för förnyelse av skog. Stöd för till exempel tidig vård av plantbestånd kan inte fås för objekt vars förnyelse har stötts för under tio år sedan. Om du är osäker lönar det sig att kolla saken så du inte söker stöd för ett sådant objekt i onödan. 

Se objekt som lämpar sig för produktion av naturprodukter 

I tjänstens kartvy kan du välja att se objekt som eventuellt lämpar sig för produktion av granskott, björksav eller sprängticka. Om det finns sådana objekt i din skog kan du till exempel sälja tillstånd att samla in produkterna åt företagare i branschen eller hyra ut objekten för odling av ticka och på det sättet få tilläggsinkomster. Objekten har tagits fram med hjälp av analys av skogsdata så lämpligheten måste också kontrolleras i skogen. Läs mer om projektet Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin-projektet på vår webbsida.

Logga in och bekanta dig med den avgiftsfria e-tjänsten för skogsägare och skogsbranschens serviceproducenter på adressen www.minskog.fi.

.