Nyheter

26.11.2018 12:58
Kontoret i Heinola på Skogscentralens södra serviceområde stänger i slutet av november.
uutiskuva-yrittajat.jpg
16.11.2018 09:09
Skogstjänstföretagen och naturföretagen har blivit fler de senaste åren, och företagarna vill gärna utvidga sin verksamhet. I december och under början av nästa år ordnar Skogscentralens och Arbetseffektivitetsföreningens gemensamma projekt MeLua metsään 13 träffar i olika delar av Finland där företagare kan nätverka och få coachning i små grupper.
uutiskuva-laatumetsa.jpg
14.11.2018 08:42
Finlands skogscentrals nya mobilapp Laatumetsä underlättar egenkontrollen av skogsvårdsarbeten. Med mobilappen kan man också anmäla skogsskador som observerats i terrängen. Användningen av appen presenteras på en avgiftsfri webbutbildning.
uutiskuva-liito-orava.jpg
08.11.2018 12:14
Byggande och skogsbruk har krympt flygekorrarnas livsmiljöer. För att hjälpa flygekorrarna kan man lämna kvar grova lövträd och hålträd som de kan använda som mat- och boplatser. Flygekorrarna har också nytta av att det finns passager mellan livsmiljöerna så att de kan röra sig från ett område till ett annat. Finlands skogscentral deltar i ett EU-finansierat LIFE-projekt för flygekorren, där man förbättrar skyddet och artens levnadsförhållanden i Finland och Estland.
uutiskuva-kasvuopen.jpg
29.10.2018 14:12
Företaget Finnos Oy vann klassen för uppstartsföretag i Kasvu Open-karnevalen. Företaget valdes till finalen från tillväxtstigen för skogs- och naturföretag. Finlands skogscentral var med och ordnade tillväxtstigen tillsammans med skogsföretagarorganisationen METO och Nätverket för naturföretagande.
uutiskuva-metsanhoito.jpg
24.10.2018 10:50
Mängden ogjort arbete i landets plantbestånd ökar fortfarande. Mängden plantbeståndsvård borde fördubblas för att skogarna ska kunna växa bra också under kommande år.
15.10.2018 14:00
Finlands skogscentral öppnar årets sista ansökningsomgång för naturvårdsprojekt den 15 oktober. Kemera-stöd beviljas för återställande av värdefulla livsmiljöer, för vattenvårdsarbeten och för hyggesbränningar som befrämjar biologisk mångfald.
uutiskuva-puhutaanmetsasta-tiilikainen.jpg
09.10.2018 14:00
Skogsbranschen behöver förbereda sig på klimatförändringen, förutse kommande naturskador, ta hand om naturen och påtala gallringar som behöver göras. Det var bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainens budskap på Finlands skogscentrals framtidsdag Vi pratar om skogen.
uutiskuva-spv-webinaarit.jpg
28.09.2018 08:55
Det lönar sig att planera generationsskiftet på skogsfastigheten i god tid. Det finns flera sätt att genomföra generationsskiftet, och man kan välja det alternativ som passar familjens situation bäst. Under oktober och november ordnar Skogscentralen en serie webbföreläsningar på finska där experter ger råd om hur generationsskiften planeras och genomförs.