Skogsdatatjänster

Tjänster

Huvudmeny

Nyheter

uutiskuva-databio1.jpg
04.10.2019 10:03
Europeiska skogsproffs är intresserade av hur skogsdata tas fram och utnyttjas i Finland. I det EU-finansierade Databio-projektet har man prövat mobilapplikationer, satellitbilder och -data och drönare i insamlingen av skogsdata. De här nya metoderna har förutom i Finland testats också i Belgien, Tjeckien och Spanien. Den nya teknologin, öppet tillgänglig information och digitaliseringen gynnar hela skogsbranschen i framtiden.
uutiskuva-metsaohjelmat.jpg
03.10.2019 14:34
Landskapens skogsråd har inlett arbetet med de regionala skogsprogrammen för perioden 2021-2025. Skogsprogrammen främjar en mångsidig och hållbar användning av skogen. Målet är att öka arbetstillfällena och välfärden i landskapen, trygga skogsnaturens biologiska mångfald och ge verktyg i anpassningen till klimatförändringen. Nu kan du påverka beredningen av skogsprogrammen genom att svara på en öppen webbenkät.
uutiskuva-kemera-tie.jpg
19.09.2019 11:06
I slutet av augusti hade 22,8 miljoner euro av Kemera-medlen för virkesproduktion använts. Stödsumman är ganska exakt den samma som vid motsvarande tidpunkt i fjol. Under början av året användes mer stödpengar än i fjol men farten avtog något under sommaren.
uutiskuva-paikkatietoikkuna.jpg
09.09.2019 10:17
Paikkatietoikkuna har utökats med öppna skogsdata från Finlands Skogscentral. De nya datamaterialen är till nytta för alla som är intresserade av skogen.
suometsa3.jpg
06.09.2019 09:11
Traditionellt har man ansett att virkesdrivning i torvmarksskog bara kan ske på vintern. Det här är i en del fall fortfarande sant, men det finns många olika torvmarker. Speciellt tallmyrar med tätt bestånd lämpar sig ofta för drivning under den tjälfria tiden. Virkesdrivning från torvmarksskog utreddes i ett gemensamt fältexperiment som Skogscentralen, Naturresursinstitutet, Metsä Group, Finsilva och Jykylä & Pojat Oy utförde i Etseri i slutet av augusti.
uutiskuva-katajanmarja.jpg
03.09.2019 09:24
De inhemska destillerierna har svårt att få tag på inhemska enbär, som används i produktionen av gin. Skogscentralens projekt Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista (ungefär Växande affärsverksamhet från naturprodukter) börjar ta itu med problemet tillsammans med skogsägare, personer som vill plocka enbären och företagen.
uutiskuva-metsaanstartti.jpg
26.08.2019 09:27
Skogscentralens årliga MinSkog-introdag erbjuder grundläggande kunskaper i att äga skog. Introdagen ordnas på olika orter den 14 september det går nu att anmäla sig.
uutiskuva-metsaanfi-kirjautumiset-sve.jpg
19.08.2019 13:19
Användarmängden i Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi ökar stadigt. Skogsägare upplever att tjänsten är enkel att använda och rekommenderar tjänsten åt andra.
uutiskuva-monimetsa.jpg
19.08.2019 13:06
Det finns över en halv miljon skogsägare i Finland som äger 60 procent av den produktiva skogsmarken i landet. Skogsägarnas beslut påverkar hur de här skogarna sköts. Monimetsä-projektet tar i höst ut skogsägare och skogsproffs i skogen för att diskutera naturhänsyn i ekonomiskogar.
uutiskuva-kartan-piirto-kemera-hakemus-sve
31.07.2019 09:02
Många skogsägare röjer själva sin plantskog och ansöker om Kemera-stöd för arbetet. Betalningen av stödet förutsätter att en anmälan om verkställande lämnas in till Skogscentralen efter slutfört arbete. Utöver röjsågen är det bra att ta med sig en fyra meter lång käpp till arbetsplatsen – till exempel ett metspö med teleskopskaft. Med ett sådant kan man mäta resultatet, till exempel antalet träd som blir kvar, allteftersom arbetet går framåt. När du antecknat uppgifterna redan under arbetets gång behöver du inte återvända till skogen för att mäta.