Nyheter

11.07.2018 10:30
Stubbehandlingen som görs för att bekämpa rotticka håller oftast god kvalitet. Det visar granskningar som Finlands skogscentral har gjort under den här bekämpningssäsongen. Rottickan orsakar stora ekonomiska förluster varje år, och bekämpningen av den blir allt viktigare i och med klimatuppvärmningen.
02.07.2018 08:25
Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi och Kuutio.fi, den digitala marknadsplatsen för virkeshandel, har utvidgat sitt samarbete till skogsägarens fördel. Virkeshandeln blir ännu enklare än tidigare när man nu direkt från tjänsten MinSkog.fi kan lämna en offertförfrågan för virkeshandel i Kuutio.
29.06.2018 10:20
Finlands skogscentral utvidgar sina öppna informationstjänster med kart- och gränssnittsmaterial. De nya tjänsterna gör det lättare att titta på och använda den öppna skogliga informationen och utnyttja den bättre än tidigare.
27.06.2018 10:12
Finlands skogscentral har provat en metod med satellituppföljning som ger ökad insyn i avverkningarna och gör att man effektivare kan övervaka att skogslagen följs. De nyaste resultaten från satellitövervakningen visar att skogsägarna och aktörerna i skogsbranschen lämnar in sina anmälningar om användning om skog jämförelsevis bra. Försummelser upptäcktes på sammanlagt 66 förnyelseavverkningar i pilotområdena, vilket var färre än året innan.
uutiskuva-metsatuholain-aikarajat.jpg
19.06.2018 11:30
Vårens gynnsamma svärmningsförhållanden förebådar en växande population av barkborrar nästa år. Också de ovanligt omfattande snöskadorna i vintras kan innebära ökad risk för skadeinsekter.
uutiskuva-versosurma.jpg
18.06.2018 11:54
Svampsjukdomen tallens knopp- och grentorka förstör tallskog på olika håll i landet. Det regniga vädret i fjol har hjälpt sjukdomen att sprida sig. Knopp- och grentorkan kan försvaga tallarnas tillväxt med så mycket som 40 procent.
uutiskuva-puupolttoaineet.jpg
15.06.2018 12:19
Användningen av träbränslen ökade i fjol jämfört med året innan. Landets värmeanläggningar och kraftverk brände sammanlagt 19,9 miljoner kubikmeter fasta träbränslen till energi. Användningen av biprodukter från skogsindustrin och speciellt av bark var större än året innan, men förbrukningen av skogsflis minskade. Träbränslenas andel av den totala energiförbrukningen uppgick till en dryg fjärdedel.
13.06.2018 12:49
Föga anade Salme Tarkkonen vilka följder menföre kan få. Hon hade kommit överens om ett möte med Skogscentralens kundrådgivare Seppo Turpeinen på sin hemgård i Kiuruvesi för att prata om e-tjänsten MinSkog.fi, men menföret gjorde att mötet fick skjutas upp med fyra veckor. Och tur var väl det, för inloggningen på MinSkog.fi under mötet gjorde henne till den 100 000:e skogsägaren som loggade in.
uutiskuva-tiedonsiirtopalvelu.jpg
13.06.2018 11:19
Skogscentralens förnyade dataöverföringstjänst är färdig, och sedan mars har man kunnat använda den. Den gamla tjänsten för dataöverföring försvinner i början av år 2020.
uutiskuva-digiriistametsa.jpg
12.06.2018 10:53
Finlands skogscentral börjar lägga ut information om potentiella viltobjekt för skogsägare och aktörer i skogsbranschen. Tjänsten MinSkog.fi visar om det finns särskilt gynnsamma områden för småvilt på den egna skogsfastigheten. Materialet publiceras till en början för pilotområdena Björneborg, Kuopio, Pudasjärvi och Sodankylä.