Nyheter

03.12.2019 14:10
Servicearbetena i Finlands skogscentrals datasystem har slutförts. Vi har återgått till normal elektronisk ärendehantering.
29.11.2019 11:33
Finlands skogscentrals datasystem genomgår just nu servicearbeten för att förbättra systemens effektivitet och funktionsduglighet. Det här orsakar tidvis avbrott i våra centrala system. Därför kan Skogscentralen inte just nu behandla ansökningar om undantag från tidsfristen för anmälningar om användning av skog.
uutiskuva-hakkuutulkinta1.jpg
28.11.2019 10:59
Finlands skogscentral har med riktade fältgranskningar utrett hur man i avverkningar har lämnat naturvårdsträd och skyddszoner kring vattendrag. Skogscentralen utnyttjar jämförande satellitbilder som hjälp i övervakningen av avverkningar och i riktandet av granskningarna. Med de nya metoderna kan man noggrannare övervaka hur skogslagens särskilt viktiga livsmiljöer bevaras i avverkningar i ekonomiskogar.
uutiskuva-metsaanfi-raivaussaha-arvottu-sve.jpg
26.11.2019 12:14
Vi frågade användarna av e-tjänsten MinSkog.fi hur de sköter sin skog. I början av november lottade vi ut en röjsåg bland alla som svarade på enkäten, och vinnaren är Jukka Miettinen från Siilinjärvi. 
uutiskuva-metsatie.jpg
26.11.2019 09:42
Finlands skogscentral har granskat skogsvägar som fått Kemera-stöd för grundlig förbättring eller byggandet. Vi noterade brister i vändplatsernas dimensionering och vägarnas grusning. På de grundförbättrade vägarna har underhållsarbetena gjorts skapligt.
uutiskuva-puurakentaminen1.jpg
25.11.2019 15:28
Användningen av trä i offentliga byggnader har ökat kraftigt under de senaste åren. Att bygga i trä ses som ett sunt, säkert och ekologiskt alternativ. Tiden är den rätta för träbyggande, men mer information behövs. Skogscentralens nationella projektverksamhet kring träbyggande ger råd åt och utbildar företag i branschen och utvecklar verksamheten.
uutiskuva-metsaanfi-palkinto.jpg
21.11.2019 14:39
Finlands Forstvetenskapliga Samfunds Skogstaxeringsklubb delade på onsdagen ut innovationspris till Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi, Skogscentralen och Jord- och skogsbruksministeriet. Priset beviljas med tre års mellanrum.
uutiskuva-purokohde.jpg
15.11.2019 10:48
Finlands skogscentral inledde en utredning av det dataunderhåll som har gjorts åt det material som innehåller information om de särskilt viktiga livsmiljöerna i skogslagens 10 paragraf. Utredningsarbetet inleddes då det uppstod en offentlig debatt och en oro för hur dataunderhållet påverkar mängden skogslagsobjekt och speciellt bäck- och rännilobjekten.
uutiskuva-lannoitus.jpg
14.11.2019 09:33
Årligen uppstår det 600 000 ton aska som ett resultat av att vi bränner biobränslen i Finland. Den här askan utnyttjas bara delvis. Aska kunde ge bäst totalnytta som gödsel i torvmarksskogar, men numera hamnar en betydande andel av askan i jordbyggnad eller till och med på avstjälpningsplatsen.
uutiskuva-metsaanfi.jpg
11.11.2019 14:44
Poststrejken som inleddes på måndagen 11.11.2019 påverkar utdelningen av brev. I skogsärenden lönar det sig att i mån av möjlighet använda Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi.