Nyheter

20.09.2018 09:24
Varje år deltar ca 500 nyblivna skogsägare på MinSkog-introdagarna som hålls på olika orter i landet. Introdagarna hålls nästa gång i månadsskiftet januari–februari 2019.
uutiskuva-metsa-tulee-torille.jpg
13.09.2018 09:57
Hundratals sjätteklassister bekantade sig med skogsbranschen på evenemanget Skogen kommer till torget, som hölls på olika håll i Finland i augusti–september. Sammanlagt ca 2 500 elever deltog på fyra torgevenemang som Finlands skogscentral arrangerade i samarbete med 4H och ett flertal samarbetspartner.
12.09.2018 11:15
Finlands skogscentral och Naturresursinstitutet (Luke) testar en kostnadseffektiv metod för egenkontroll vid stubbehandling. Vid uppföljningen används fotografering, en molntjänst och elektronisk dataöverföring. Luke gör också pilotstudier för att reda ut hur det går att stoppa spridningen av tallens rotröta med hjälp av pergamentsvamp som konkurrerar med tallens rotticka.
uutiskuva-puhutaan-metsasta-tulevaisuuspaiva-2018.jpg
07.09.2018 14:36
Finlands skogscentrals framtidsdag, Vi pratar om skogen, samlar opinionsbildare och aktörer att diskutera hållbart skogsbruk, stävjandet av klimatförändringen och öppen skoglig information. Evenemanget hålls den 4 oktober på Tankehörnan vid Helsingfors universitet.
uutiskuva-piennartie-digitointi.jpg
07.09.2018 10:20
I Södra och Mellersta Österbotten har över 700 kilometer vägar längs dikesrenar kartlagts och publicerats på kartor. Uppgifter om vägar längs dikesrenar underlättar virkesförsäljningen och drivningen på stämplingsposter i torvmarksskogar, där underlaget år för år blir mjukare allteftersom vintrarna blir mildare.
uutiskuva-kulotus-luonnonhoito.jpg
06.09.2018 10:41
De finländska skogsägarna skyddar varje år tusentals hektar skog antingen permanent eller med tidsbundna avtal enligt METSO-programmet. Efter att urvalskriterierna för miljöstödet för tillfälligt skydd sågs över har skyddsarealerna per år minskat, men objekten har istället bättre naturvärden än tidigare. I privatskogarna utförs också olika naturvårdsarbeten där man återställer förändrade livsmiljöer till naturtillstånd.
uutiskuva-juurikaapa.jpg
24.08.2018 09:59
Granens rotticka och tallens rotticka är svampar som orsakar rotröta i både gran och tall. Tickan sprids till nya träd med sporer hela den tjälfria tiden. Avverkaren är skyldig att bekämpa rottickans spridning i den södra och mellersta delen av landet ända till slutet av november.
uutiskuva-metsaanfi-hivivahinkoilmoitus.png
23.08.2018 11:25
Skogsägare kan få ersättning för skador som hjortdjur orsakat i växande bestånd. Nu går det att göra skadeanmälan elektroniskt i den avgiftsfria e-tjänsten MinSkog.fi. Vi har också lagt till nya kartnivåer i augusti.
uutiskuva-metsa-torilla.jpg
20.08.2018 10:36
Finlands skogscentral och 4H ordnar fyra stora torgevenemang för sjätteklassare tillsammans med andra samarbetsparter kring månadsskiftet augusti-september. Skogen kommer till torget i Kemi, Kuopio, Lahtis och Tammerfors.