Nyheter | Skogscentralen

Nyheter

Dekorativ bild.
16.09.2020 09:12
Skogscentralen erbjuder många olika utbildningar för skogsägare och proffs i höst. På grund av coronapandemin hålls många utbildningar på nätet, men det blir också närundervisning. På utbildningarna följer vi statsförvaltningens säkerhetsanvisningar.
Metsäkeskuksen logo toimiston seinässä.
15.09.2020 09:36
Skogsbruksingenjören, EMBA Ilpo Rautio har valts till Skogscentralens servicechef för skogsägartjänster, och agronimie- och forstmagistern, forstmästaren Markku Granander till programchef för experternas handlingsprogram. Rautio kommer till Skogscentralen från Otso skogstjänster, medan Granander arbetar på Skogscentralen sedan tidigare. Båda börjar på sina nya jobb i oktober.
Dekorativ bild
14.09.2020 09:50
Från början av året fram till slutet av augusti hade det använts 24,7 miljoner euro i Kemera-medel för virkesproduktion. Det är 8 procent mer än under motsvarande tid i fjol. Av den summan användes 83 procent till skötselarbeten i unga skogar. Till Kemera-stöd för vård av skogsnatur hade 4,9 miljoner euro använts vid utgången av augusti. Det var dubbelt så mycket som under motsvarande period i fjol.
" "
10.09.2020 16:52
Det går att logga in i MinSkog.fi igen.
Virke lastas med lyftkran på en virkestransportbil vid en skogsväg.
08.09.2020 09:43
Mängden planerade avverkningar minskade under perioden januari-augusti i år jämfört med motsvarande tid i fjol. Mängden minskade med ungefär en fjärdedel från konjunkturtoppen 2018. Den totala virkesmängden i avverkningsplanerna återgick till samma nivå som 2016. Enligt avverkningsanmälningarna var det speciellt massaveden som minskade. Avverkningsarealerna för förnyelseavverkning och avverkning i grövre bestånd minskade, men arealen för förstagallringar ökade en aning.
" "
07.09.2020 10:40
Förnyandet av bakgrundssystemen till tjänsten MinSkog.fi kräver ett avbrott i tjänsten. Avbrottet börjar onsdagen 9.9.2020 klockan 9.00.
uutiskuva-tuhkalannoitus.jpg
02.09.2020 11:27
Varje år bildas en och en halv miljon ton aska i finländska förbränningsverk. Av den mängden skulle mycket mer än vad som sker i dag kunna återvinnas som skogsgödselmedel och som byggmaterial i skogsvägar. Tapio Ab har producerat en handbok för askproducenterna, där man berättar om askans egenskaper, kvaliteter och miljöpåverkan.
28.08.2020 13:45
Förnyandet av bakgrundssystemen till e-tjänsten MinSkog.fi börjar i dag. Tjänsten är ur bruk klockan 12–15. Efter avbrottet kan tjänsten användas som vanligt med några undantag.
uutiskuva-lajiturva.jpg
28.08.2020 10:47
Två tredjedelar av förekomsterna av hotade skogslevande arter finns i privatägd skog. Skogsägarna vill ha exaktare information och anvisningar om de hotade arterna och om hur man skyddar deras livsmiljöer. Det visar en undersökning som projektet Lajiturva publicerat i augusti. Aktörerna i skogsbranschen önskar att det skulle finnas uppdaterad artinformation att tillgå redan när avverkningar planeras.
En traktor drar en vägsladd på en grusväg.
26.08.2020 10:07
Enskilda vägar kräver regelbundet underhåll, som såväl vägdelägare som skogsbruksföretagare har nytta av. Till de viktigaste höstsysslorna hör att grusa och sladda vägen.

.