Nyheter

uutiskuva-voittajat-kasvupolku.jpg
23.03.2018 16:00
Villmanstrandsföretaget Finnos, som tillverkar system för virkesmätning, har utsetts till det mest lovande tillväxtföretaget i tävlingen Kasvu Opens Tillväxtstig. Superfood-företaget Puhdistamo – Real Foods Oy fick ett hedersomnämnande. De här två företagen går vidare till den nationella finalen i Jyväskylä den 24-25 oktober.
uutiskuva-avoin-metsatieto-lataukset.jpg
20.03.2018 07:57
Öppen skoglig information har publicerats på webbplatsen MinSkog.fi sedan början av mars. Under de första veckorna laddades öppet material ner från sidan över 77 000 gånger.
uutiskuva-lumituho-sv.jpg
12.03.2018 14:59
Upplegan fällde och bröt träd på stora områden i Kajanaland, Norra Savolax och Norra Karelen i början av året. På de drabbade områdena planeras avverkning och drivning för totalt ungefär 10 miljoner euro. Kartläggningen av snöskadorna kommer att pågå fram till sommaren. Skogscentralen undersöker om det går att se skadorna på satellitbilder.
12.03.2018 14:42
Finlands skogscentrals MinSkog-fortsättningskurs ger fördjupad information om aktuella och brännande dagsaktuella skogsfrågor. Kursen är avsedd för skogsägare som redan vet litet om sin skogsegendom och om skötseln av den, samt för alla som behöver fördjupa sina kunskaper i skogsfrågor. Kursen består av webbföreläsningar som är lätta att delta i var man än befinner sig.
uutiskuva-purokunnostus.jpg
27.02.2018 14:45
Finlands skogscentral öppnar årets första ansökningsomgång för projekt för vård av skogsnaturen enligt lagen om hållbart skogsbruk den 27 februari 2018. Kemera-stöd beviljas till exempel för iståndsättning av värdefulla livsmiljöer och för vattenvård.
uutiskuva-avoin-metsatieto-maaliskuu.jpg
27.02.2018 11:01
Skogsdata som administreras av Finlands skogscentral kan börja utnyttjas ännu effektivare från och med 1.3.2018 när ändringarna i lagen om skoglig information träder i kraft. Sådana skogsdata som betraktas som miljöinformation står i fortsättningen till förfogande i på de nya sidorna om öppna data i tjänsten MinSkog.fi.
uutiskuva-puro.jpg
23.02.2018 13:39
Under 2017 skyddades över 5 000 hektar skog genom METSO-handlingsplanen, som tryggar skogarnas biologiska mångfald. Dessutom utfördes naturvårdande skötsel i METSO-livsmiljöer på ett område på 111 hektar. METSO-arbetet inleddes för 10 år sedan och har nu uppnått cirka 60 procent av de skyddsmål som ställts för 2025.
uutiskuva-korjuujalki.jpg
20.02.2018 13:14
De rikliga regnen och den tjälfria marken gjorde förhållandena svåra för virkesdrivningen i fjol. Väderförhållandenas inverkan syns också i Finlands skogscentrals granskning av drivningskvaliteten. Mängden anmärkningar på de granskade objekten nästan fördubblades från året innan. Mest anmärkningar gavs för bestånds- och terrängskador och onödigt kraftiga gallringar.
uutiskuva-metsaanfi-taimikonhoito-metsuri-talvi.jpg
07.02.2018 08:36
En ny version av tjänsten MinSkog.fi publicerades den 9 februari. De nya egenskaperna gör det lättare att hantera Kemera-ärenden.
uutiskuva-luontolahjani-suojelutulos.jpg
31.01.2018 15:52
Inom ramen för kampanjen Min naturgåva till hundraåringen grundades i fjol 170 nya privata skyddsområden som totalt omfattar 3 064 hektar. Kampanjen var en del av firandet av Finlands hundra års självständighet och målet var att skydda 1 800 hektar mark, så målet överskreds rejält. Staten skyddar lika mycket mark som de privata markägarna.