Nyheter

uutiskuva-miten-aiot-hoitaa-metsaas-sve.jpg
11.01.2018 16:09
"Hur sköter du skogen?" var en fråga som ställdes i en enkät med utlottning som pågick i tjänsten MinSkog.fi till årsskiftet. Enkäten besvarades av cirka 5 000 skogsägare som använder MinSkog.fi.
uutiskuva-tykkylumi.jpg
11.01.2018 12:42
Upplega har fällt och brutit träd på stora områden i Kajanaland, Övre Savolax och Norra Karelens skogar. Man ska undvika att röra sig i skogen så länge träden är snöiga. Kvistar och toppar som faller och hela träd som fälls av snöns tyngd kan orsaka livsfara.
uutiskuva-kemera-varat.jpg
04.01.2018 10:38
År 2017 stödde Skogscentralen skogsägare med 52,8 miljoner euro i finansieringsstöd för hållbart skogsbruk, så kallat Kemera-stöd. Staten hade budgeterat 67,3 miljoner euro för ändamålet. Förutom hållbar virkesproduktion stöddes också vård av skogsnaturen med 3 miljoner euro i miljöstöd och naturvårdsprojekt med 0,6 miljoner euro.
uutiskuva-kuolinpesa-opas.jpg
28.12.2017 12:02
Ungefär en tiondel av alla privata skogar i Finland ägs av dödsbon. Det lönar sig i allmänhet att upplösa ett dödsbo för att göra skötseln av skogsegendomen och beslutsfattandet i anslutning till den smidigare. Tapio Ab har gett ut en ny handbok, Kuolinpesästä sujuvaan metsänomistukseen, med information om dödsbon för skogsägare. Handboken har nu publicerats på finska på Finlands skogscentrals webbplats.
uutiskuva-tulipesa.jpg
22.12.2017 13:30
I många hem värmer man julbastun på traditionellt vis med inhemsk ved. Här får ni som ska elda bastu tips för en ren förbränning och ett minimalt partikelutsläpp.
uutiskuva-kasvupolku.jpg
22.12.2017 09:49
Till tillväxtstigen för skogs- och naturföretagande inom ramen för Kasvu Open-programmet har 15 tillväxtsugna företag utsetts bland 69 sökande. De valda företagen får delta i en avgiftsfri företagsträning i början av 2018. Finlands skogscentral är samarbetspartner i tillväxtstigen för skogs- och naturföretagande.
uutiskuva-metsakeskus.jpg
20.12.2017 14:45
Finlands skogscentrals samarbetsförhandlingar avslutades 19.12.2017.
11.12.2017 11:01
Finlands skogscentral publicerar som en del av sitt jubileumsår en videoserie där tittaren får bekanta sig med hur arbetsdagarna ser ut för olika skogsproffs. På videorna arbetar skogsexperterna både på kontoret och är ute i skogen.
uutiskuva-juhlavuosivideo.jpg
05.12.2017 15:39
Firandet av Finlands hundraåriga självständighet kulminerar på självständighetsdagen 6.12.2017. Skogscentralen gratulerar Finland med en egen hundraårsjubileumsvideo.
uutiskuva-metsaautotie.jpg
05.12.2017 10:39
Ungefär en tiondel av de skogbilvägar som har byggts och iståndsatts med Kemera-medel har på 10 år förfallit i dåligt skick. Skicket på skogsbilvägarna kartlades vid Finlands skogscentrals granskningar av eftervården. Skogscentralen beviljar Kemera-stöd för byggande och grundlig förbättring av skogsvägar. En förutsättning för stödet är att väglagen sörjer för underhållet av skogsvägarna i 10–15 år.