Nyheter | Skogscentralen

Nyheter

Kartvy på en fuktighetskarta
19.11.2020 13:42
Nya fuktighetskartor ska göra det lättare att avverka skog året runt. När terrängen är våt och ofrusen bär den dåligt de tunga skogsmaskinerna. Med hjälp av fuktighetskartor kan entreprenörerna på förhand se var det eventuellt är väta och undvika de ställena vid virkesdrivningen.
Närbild på granskott på en kvist.
18.11.2020 15:56
Nätverket för naturföretagande i Finland rf och Arktiska Aromer rf har beviljat Skogscentralen erkännandet som årets aktör inom naturprodukter 2020. Priset delas ut till personer, företag eller organisationer för förtjänstfullt agerande i främjandet av naturproduktsbranschen.
Dekorativ bild
17.11.2020 10:10
Beskattningssammanslutningar och dödsbon med FO-nummer har i flera år använt Katso-koder för att göra sina elektroniska skogsskattedeklarationer. Katso-koderna och -fullmakterna upphör att gälla 31.12.2020. Nu ska man övergå från Katso-fullmakter till att använda Suomi.fi-fullmakter. Katso-fullmakterna omvandlas inte automatiskt till Suomi.fi-fullmakter, utan varje enskild beskattningssammanslutning och varje enskilt dödsbo med FO-nummer ska på egen hand ansöka om nya fullmakter.
Närbild på en liten trädplanta i jord som markberetts.
12.11.2020 09:41
Naturlig förnyelse är en förmånlig och bra metod när den genomförs på rätt sätt och i rätt slags skog. Men det händer ofta att man sparar för mycket på kostnaderna och låter bli att utföra nödvändig markberedning. Naturlig förnyelse lyckas bäst med tall och björk.
Kantojen päälle on levitetty juurikäävän torjunta-ainetta.
09.11.2020 13:17
I samband med avverkning på mineral- och torvmark måste rottickan bekämpas. Rotticka ska bekämpas från början av maj till slutet av november på det område där det finns risk för att den sprids. Bekämpning krävs dock inte om temperaturen är under noll grader eller vid avverkning för husbehov. På torvmark gäller bekämpningsskyldigheten endast gran.
Dekorativ bild
03.11.2020 09:22
I Finland äger nästan 40 000 dödsbon tillsammans 1,2 miljoner hektar skog. Under de senaste åren har många dödsbon av skatteskäl genomfört arvskifte, sålt skogen på den fria marknaden eller anslutit sin skog till en samfälld skog.
Dekorativ bild
23.10.2020 11:28
Uppföljningsmaterial som samlats in sedan 1995 om naturhänsyn i privatägd ekonomiskog visar att mindre hänsyn togs till biologisk mångfald vid avverkningar 2010-talet än under det föregående decenniet. Det framgår av en delrapport i Luontolaatu-projektet, där man utvecklar uppföljningen av naturhänsynen.
Närbild på ett finger som pekar på en där det finns små bruna spånhögar.
21.10.2020 10:01
Granbarkborrarna flög livligt i skogarna ännu i augusti och september. Sommarens första nya barkborregeneration blev fullvuxen i juli och svärmade i augusti. Hur det går för den andra generationen beror på hur vädret är i oktober.
En helikopter lyfter för att sprida askgödsel.
13.10.2020 08:11
I år har det planerats klart mer vitaliseringsgödsling av skog än i fjol. Fram till slutet av augusti hade det planerats vitaliseringsgödsling med Kemera-stöd för sammanlagt 1,5 miljoner euro, vilket är 15 procent mer än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Stödet för askgödsling utvidgades i våras, och som en följd har vitaliseringsgödslingarna på torvmark ökat.
Ett dikte som grävts vid skogsdikning har lagts igen.
12.10.2020 13:23
Den 12 oktober öppnar Skogscentralen årets tredje ansökningsrunda för naturvårdsprojekt. Nu söker vi verkställare till tretton olika projekt som främjar den biologiska mångfalden i skogsnaturen.

.