Nyheter

uutiskuva-veroilmoitus.jpg
07.02.2019 11:27
Skogsbruksidkare ska lämna in skattedeklarationen till Skatteförvaltningen senast 28.2.2019. Datumet gäller även skogsägare som inte är mervärdesskatteskyldiga. Jordbruksidkare samt näringsidkare och yrkesutövare ska lämna in skattedeklarationen för skogsbruk senast 2.4.2019. Personer som är fast bosatta i utlandet lämnar in skattedeklarationen inom maj månad.
uutiskuva-kulotus-pori.jpg
05.02.2019 11:20
Hyggesbränning ökar den biologiska mångfalden i ekonomiskogar och är samtidigt till nytta för skogsbruket. Skogscentralen vill öka antalet hyggesbränningar. I år är målet att inleda tio hyggesbränningsprojekt, och Skogscentralen uppmuntrar intresserade skogsägare att ta kontakt.
uutiskuva-luonnonhoito-osaamiskoe.jpg
01.02.2019 11:54
Finlands skogscentrals prov i naturvårdskunskaper har setts över inför proven år 2019. Ändringar har gjorts såväl i studiematerialet som i provinnehållet. Därtill kommer teoridelen av provet att ordnas digitalt framöver.
uutiskuva-metsaan-tie-sovellus2.jpg
25.01.2019 10:28
Finlands skogscentral och företaget Roads ML har utvecklat en mobilapp där var och en kan bidra med information om skogsvägarnas skick. Informationen som kommer in via appen samlas i Skogscentralens karttjänst, där den finns öppen och tillgänglig för alla väganvändare.
25.01.2019 07:08
Sågverksföreningen Suomen Sahayrittäjäts produktmärke för närproducerat virke, Lähipuu, har tilldelats en miljövarudeklaration. Enligt miljövarudeklarationen har sågvarorna ett litet kolavtryck och små miljöeffekter. Miljövarudeklarationen är den första inom sågbranschen i Finland.
uutiskuva-taimikkoa.jpg
11.01.2019 12:55
Finlands skogscentral automatiserar handläggningen av Kemera-stödansökningar och anmälningar om verkställande liksom beslutsfattandet gällande det slutliga stödbeloppet. Det automatiska beslutsfattandet blir möjligt i och med en ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk som presidenten stadfäste 11 januari 2019. Ändringarna i lagen träder i kraft 16 januari.
uutiskuva-kemera.jpg
10.01.2019 10:51
År 2018 betalade Finlands skogscentral 49,1 miljoner euro i finansiering för hållbart skogsbruk. Staten hade budgeterat 56,2 miljoner euro för dessa Kemera-stöd.
uutiskuva-lumituhot.jpg
08.01.2019 10:38
Virke som skadades av den tunga snön förra vintern ligger fortfarande kvar i skogen i stora delar av Kajanaland och Norra Karelen med risk för följdskador. Ungefär hälften av de förstörda träden blev kvar över sommaren. Men i vinter kommer man troligtvis att kunna transportera bort också det sista skadade virket från de drabbade områdena.
04.01.2019 09:39
Den nya lagen om enskilda vägar trädde i kraft den 1.1.2019. Den ersatte därmed den gamla lagen om enskilda vägar från 1963. Den nya lagtexten är mer lättläst än den gamla och ger väglaget moderna förutsättningar att förvalta sin väg. Och väglaget får betydligt mer ansvar än tidigare.
uutiskuva-myrskytuhot.jpg
03.01.2019 15:36
Vinterstormen Aapeli som härjade i Finland efter nyår orsakade mest vindskador i skogarna i Österbotten. Där är skadorna i storleksklassen 100 000 kubikmeter virke. Utan stormen skulle det här virket ha varit värt cirka 3,5 miljoner euro, men nu sjönk dess värde med närmare en miljon.