Nyheter

13.06.2018 12:49
Föga anade Salme Tarkkonen vilka följder menföre kan få. Hon hade kommit överens om ett möte med Skogscentralens kundrådgivare Seppo Turpeinen på sin hemgård i Kiuruvesi för att prata om e-tjänsten MinSkog.fi, men menföret gjorde att mötet fick skjutas upp med fyra veckor. Och tur var väl det, för inloggningen på MinSkog.fi under mötet gjorde henne till den 100 000:e skogsägaren som loggade in.
uutiskuva-tiedonsiirtopalvelu.jpg
13.06.2018 11:19
Skogscentralens förnyade dataöverföringstjänst är färdig, och sedan mars har man kunnat använda den. Den gamla tjänsten för dataöverföring försvinner i början av år 2020.
uutiskuva-fenix.jpg
07.06.2018 13:49
När torvbrytningen tar slut på en torvtäkt blir den kala myrbottnen kvar. Om man inte gör något åt marken förblir den länge obevuxen och fungerar som kolkälla. Samtidigt sköljs sediment och näringsämnen, främst kväve, ut i vattendragen. Men om man beskogar torvmarken ger den virke och andra ekosystemtjänster.
uutiskuva-istutus-omavalvonta.jpg
06.06.2018 13:42
Finlands skogscentral erbjuder skogsägare och skogsaktörer gratis webbutbildning i egenkontroll av skogsvårdsarbeten. Den nya webbkursen om skogsplantering handlar om hur man väljer bra planteringspunkter för trädplantor och mäter hur tätt plantorna ska sättas. Kursen öppnas i en elektronisk lärmiljö och deltagarna kan gå den närhelst det passar dem.
uutiskuva-melua-metsaan-toinen.jpg
05.06.2018 14:36
Arbetseffektivitetsföreningen och Finlands skogscentral samarbetar i ett projekt för att stärka skogs- och naturtjänstföretagens tillväxt, utveckling och konkurrenskraft genom att ge företagarna fler möjligheter att fortbilda sig och utvidga sina kontaktnät. I projektet Verkostoista voimaa alueellisille metsä- ja luontopalveluyrityksille - MeLua metsään, bygger vi upp ett kurs- och nätverksprogram för att ge företagare stöd och verktyg för att utvecklas.
uutiskuva-saastopuut.jpg
05.06.2018 10:21
Finlands skogscentral följer upp kvaliteten på naturvården med hjälp av årliga granskningar i privatskogar. Granskningsresultaten från år 2017 visar att avverkningarna och skogsförnyelserna hade genomförts utmärkt eller bra med hänsyn till naturvården på hela 79 procent av de inventerade objekten. Kvaliteten på naturvården i privatskogarna förbättrades i jämn takt fram till år 2005, varefter trenden har varit något sjunkande.
uutiskuva-pienaukkohakkuu.jpg
04.06.2018 10:44
Skogsbruk med olikåldriga trädbestånd vinner sakta men säkert mark i de privatägda skogarna. Under perioden januari till maj i år steg andelen plockhuggning och luckhuggning till 3,7 procent av alla planerade avverkningar. I största delen av landets privatskogar gör man ändå traditionella gallringar och slutavverkningar. Kontinuerlig beståndsvård, det vill säga skogsbruk med olikåldriga bestånd, kommer sannolikt att bli vanligare under de kommande åren eftersom allt fler skogsägare vill behålla kronslutenheten på åtminstone en del av sina ägor.
uutiskuva-drone.jpg
01.06.2018 09:56
Statens tekniska forskningscentral VTT har utvecklat en satellitbaserad metod för Finlands skogscentral för att bedöma behovet av slyröjning i plantskog. Till exempel aktörer som marknadsför skogsvårdstjänster har nytta av informationen om var det finns plantskog som börjar bli slyig. Med satellitbilderna kan man också effektivare än tidigare uppdatera skogsdata och övervaka att lagen följs..
uutiskuva-arvonta-voittaja.jpg
29.05.2018 09:01
Skogscentralen ordnade en utlottning på Facebook i mars och april för att uppmuntra skogsägare att logga in i e-tjänsten MinSkog.fi. En Polar-sportklocka lottades ut bland alla som kommenterade inlägget ”Sinustako 100 000:s kävijä Metsään.fi-palvelussa?”, ungefär ”Är du den 100 000:e användaren av e-tjänsten MinSkog.fi?”. Marko Liimatta i Ruokolax är den lyckliga vinnaren.
uutiskuva-puuntarjonta.jpg
25.05.2018 10:31
Skogsindustrins investeringar har fått behovet av virkesråvara att öka med ungefär 10 miljoner kubikmeter, och detta har gett virkeshandeln ett kraftigt lyft de senaste åren. Också i år har handeln ökat. Utbudet av timmer och massaved var större i januari-april jämfört med motsvarande period i fjol. I norra och östra Finland bidrog dessutom snöskadorna till de ökade avverkningsvolymerna.