Kaisa Laitinen: Vähensin metsäverotuksessa ongenvavan | Skogscentralen

Kaisa Laitinen: Vähensin metsäverotuksessa ongenvavan

Vuonna 2010 olin uuden tilanteen edessä: Olin luvannut tehdä perheemme metsäveroilmoituksen, enkä tiennyt metsäverotuksesta mitään. Tutkin ja pähkäilin asiaa, tutustuin aiempien vuosien veropapereihin ja luin vero-ohjeita. Olin siitä onnellisessa asemassa, että sain työni puolesta olla mukana monella verokurssilla ja ympärilläni oli paljon ihmisiä, joilta saatoin kysyä neuvoa.

Ensimmäinen veroilmoitus lähti ajallaan matkaan, mutta jäin silti vähän miettimään, että meniköhän se oikein. Seuraavana vuonna veroilmoituksen teko tuntui jo helpommalta ja pian asiat palautuivat mieleen. Vuosien myötä metsäverotukseen liittynyt jännitys on vaihtunut innostukseen. Tykkään metsäverotuksesta ja odotan aina vuodenvaihteen myötä käynnistyvää metsäverosesonkia mielenkiinnolla.

Metsäverotus on opittavissa oleva asia

Metsäverotuksessa tarvitaan plus- ja miinuslaskua sekä välillä vähän kertolaskua. Metsäomaisuuden määrän kasvaessa paperityön määrä toki kasvaa, mutta perusperiaate pysyy samana: Metsätalouden tuloista vähennetään menot. Jos erotus on plussalla, siitä maksetaan veroa. Jos menoja on enemmän kuin tuloja, syntyy tappiollinen tulos, joka hyvitetään muussa verotuksessa.

Tavallisen metsänomistajan verotus on lopulta aika yksinkertaista ja helppoa. Verotuksen saa tuntumaan vaikealta kaikki vieraat termit ja sanat.  Usein kuulee sanottavan, että joku kulukuitti laitetaan metsävähennykseen. Tuossa kohti termit voivat jo aiheuttaa sekavan sopan: Metsäverotuksessa voi vähentää monenlaisia metsätalouteen liittyviä kuluja. Metsävähennys on kuitenkin ihan oma juttunsa.

Suurin osa tavallisen metsänomistajan menoista kuuluu metsäverotuksessa 2C-lomakkeen kohtaan 7.3 Muut vuosimenot. Sinne tulee esimerkiksi lasku yrittäjän tekemästä taimikonhoitotyöstä, metsäalan ammattilehtien tilauslaskut ja osallistumismaksu Metsäkeskuksen koulutukseen. Menot lasketaan ensin muistiinpanoissa yhteen ja veroilmoitukselle kirjataan menojen yhteismäärä.

Metsätalouteen liittyvät kulut voi vähentää verotuksessa

Monesti minulta kysytään, mitä metsäverotuksessa voi vähentää. Kysyjä toivoo saavansa listan siitä, mitä kaikkea verotukseen on luvallista merkata. Erilaisia esimerkkilistoja toki on, mutta ne eivät ole aukottomia. Pääsääntönä kannattaa pitää ajatusta, että vähentää voi kaiken, mikä liittyy aidosti metsätalouden harjoittamiseen.

Olen itse vähentänyt metsäverotuksessa ongenvavan ja puolet kumisaappaista. Peruste ongenvavalle oli se, että meillä sitä todellakin käytetään metsätaloudessa. Siinä ei ole siimaa eikä koukkua, eikä se vapa ole kaloja nähnytkään. Sen sijaan vapa on ollut monta kertaa käytössä, kun olen laskenut istutettujen taimien määrää tai taimikonhoidon jälkeen kasvamaan jääneiden puiden määrää. Kumisaappaista vähensin puolet, koska samoilla kumisaappailla tehdään sekä metsänhoitotöitä että käydään syksyllä marjassa.

Metsävähennys on myös metsäverotuksessa tärkeä asia, mutta se ei koske kaikkia metsänomistajia. Metsävähennyksellä tilan vastikkeellisesti, esimerkiksi ostamalla, hankkinut metsänomistaja voi vähentää verotuksessa osan tilan hankintahinnasta ja muista tilan hankintaan liittyneistä kuluista. Metsävähennys ei koske esimerkiksi perintönä saatua tilaa, jonka perinnönjättäjä on ostanut 1980-luvulla. Metsävähennykseen kannattaa perehtyä huolella, jos asia koskee sinua.

Metsäveroilmoitukselle voi kirjata kaikkien yhteisomistajien matkakuluja

Jossain vaiheessa huomasin meidän vanhoista veropapereistamme, että yhdessä omistamaltamme tilalta ei ollut aiemmin vähennetty ollenkaan matkakuluja. Aiemmin veroilmoituksen tehnyt tilitoimisto ei ollut vinkannut matkakulujen vähennyksestä emmekä olleet tienneet asiaa itsekään. Noihin vuosiin mahtui aikoja, jolloin minäkin olin matkannut useiden satojen kilometrien verran istuttamaan taimia tai tekemään muita metsätöitä. Vähentämättä jääneiden matkakulujen vaikutus lopulliseen verotukseen oli ehkä melko pieni, mutta harmittamaan jäi, kun tiesin että meillä oli ollut kuluja, jotka olisimme voineet vähentää.

Tästä oppineena vinkki sinulle: Yhtymän tai kuolinpesän metsäveroilmoitukselle voi kirjata kaikkien yhteisomistajien matkakuluja. Matkakulujen pitää perustua ajopäiväkirjaan tai julkisen liikenteen tositteisiin. Lisäksi kirjauksista pitää käydä ilmi, miksi metsässä on käyty ja mitä siellä on tehty.

Kaikkiin metsätalouden matkakuluihin liittyy myös se, että aina ei ole pakko tehdä käytännön töitä. Myös se, että metsät kävellään läpi niiden kasvua ja vointia tarkkaillen sekä seuraavia metsänhoitotöitä suunnitellen, on tarpeellinen ja aiheellinen metsätalouden matka.

Arvonlisäverotus on metsänomistajalle hyvä juttu

Kun ostan yksityishenkilönä kaupasta maitoa ja ruisleipää, niiden hintaan sisältyy arvonlisävero. Kuluttajana olen arvonlisäveron lopullinen maksaja, eli en voi vähentää sitä mistään. Sen sijaan metsänomistajia kohdellaan arvonlisäverotuksessa saman lailla kuin yrittäjiä.

Metsänomistajasta tulee automaattisesti alkutuottajana arvonlisäverovelvollinen, kun hänen liikevaihtonsa ylittää ensimmäisen kerran 10 000 euroa. Toinen vaihtoehto on, että metsänomistaja liittyy alv-velvolliseksi oma-aloitteisesti jo ennen 10 000 euron liikevaihdon ylittymistä.

Kun alv-velvollinen metsänomistaja myy puuta, hän saa puunostajalta kauppahinnan lisäksi 24 prosenttia arvonlisäveroa. Aina kun metsänomistaja ostaa vaikkapa taimia tai raivaussahan, hän maksaa myyjälle tuotteen hinnan lisäksi arvonlisäveron. Myöhemmin alv-velvollinen metsänomistaja saa hyvityksen maksamastaan arvonlisäverosta.

Alv-velvollisen metsänomistajan myyntien arvonlisäverosta vähennetään ostojen alv. Tilanteesta riippuen metsänomistaja tilittää puunmyyjältä saamaansa arvonlisäveron eteenpäin Verohallinnolle kokonaan tai osittain, tai hän saa Verohallinnolta palautuksena arvonlisäverot, jotka on vuoden aikana maksanut metsätalouden hankinnoista.

Hyvä neuvo onkin siirtää puukaupan yhteydessä saatu arvonlisävero jemmaan jonnekin toiselle tilille, jotta sitä ei tule vahingossa käyttäneeksi. Kokonaisuutena alv-velvollisuudesta on metsänomistajalla hyötyä, ja arvonlisäveroa koskeva laskelma hoituu samassa muun metsäverotuksen kanssa.

Apua ja neuvoja metsäverotukseen saa monesta paikasta

Miltä metsäverotus tuntuu nyt? Saitko tekstistä jotain uutta tietoa tai heräsikö sinulle kysymyksiä? Lisää kysymyksiä ja vastauksia löydät verovinkeistä, jotka olemme koonneet verkkosivuillemme. Siellä on myös tietoa puun myyntiverotuksesta sekä arvonlisäverotuksesta. Lisäksi järjestämme paljon erilaisia verokoulutuksia. Tarkemmat tiedot niistä löydät tapahtumakalenteristamme.

Tavallisen metsänomistajan metsäverotus on suht helppo juttu, ja kun sen kerran opettelee, siitä on apua ja iloa pitkäksi aikaa. Onnea matkaan!

Kaisa Laitinen

Kirjoittaja on Hankasalmelta Kainuuseen asettunut metsätalousinsinööri ja Metsäkeskuksen metsänomistajapalveluiden asiantuntija. Laitisen metsäkipinä syttyi jo varhain partioleireillä, eikä osoita sammumisen merkkejä.

.