Björn Stenmark: Metsätalous tarvitsee hankalia asiakkaita - Skogsbruket behöver besvärliga kunder | Skogscentralen

Björn Stenmark: Metsätalous tarvitsee hankalia asiakkaita - Skogsbruket behöver besvärliga kunder

Läs bloggen på svenska.

Hankala ja vaativa metsänomistaja on harvinaisuus. Hankalalla tarkoitan sellaista asiakasta, joka uskaltaa vaatia vastauksen miksi-kysymykseen. Kysymys pitäisi esittää niin monta kertaa, että metsänomistaja tietää, millaisia seurauksia tietyllä toimenpiteellä on hänen metsässään. On olemassa monia toimijoita ja runsaasti palveluja, joista valita. Tästä syystä on aina vaan tärkeämpää osata tilata oikein.

Teitä metsänomistajia, joilla on aikaa ja mahdollisuuksia olla omatoimisia, on jatkuvasti yhä vähemmän. Työ ja harrastukset vievät suurimman osan vapaa-ajasta. Myöskään te osittain omatoimiset ette ehdi tehdä kaikkia töitä, joita aktiivisessa metsänhoidossa pitäisi tehdä. Kaikki toimenpiteet metsässä ovat pitkän tähtäimen töitä ja siksi on tärkeää, että ne on tehty laadukkaasti ja oikeaan aikaan. Tämä on erityisen tärkeää, kun on kyse taimikon perustamisesta ja taimikonhoidosta.

Kaikki metsänomistajat eivät ole tyytyväisiä tilaamiinsa ja maksamiinsa töihin. Metsäalan toimijat kuuntelevat asiakkaita ja tekevät työtä laadun parantamiseksi. Mutta teettekö te metsänomistajat tarpeeksi huolellisia tilauksia? Vaaditteko perusteluja ja vaihtoehtoja? Laadun parantaminen edellyttää omavalvontaa toimijoilta ja sitä, että te metsänomistajat vaaditte raportointia.

Muilla aloilla kysytään asiakkailta, miten nämä ovat kokeneet saamansa palvelun. Tavallista on myös se, että dokumentoidaan tarkasti, mitä toimenpiteitä on tehty ja mitä on tulossa. Myös metsäala tarvitsee avointa ja puolueetonta keskustelua laadusta. Työkalut tähän ovat jo olemassa, ja tämän päivän tekniikalla olisi helppoa toteuttaa nämä esimerkiksi Metsään.fi-palvelussa.

Puhutaanpa nyt vähän tavoitteista. Jos haluat olla hankala asiakas, tarvitset selkeitä tavoitteita metsätaloudellesi. Onko sinulla tavoitteet niille metsänhoitotöille, jotka on tehtävä metsässäsi tänä vuonna? Onko sinulla tavoite jokaiselle työlle, jonka teet tai teetät metsässäsi? Sinun täytyy esittää tavoitteesi selkeästi, kun tilaat erilaisia metsänhoitotöitä ja palveluita toimijoilta. Voit priorisoida suurimman mahdollisen tuoton, säännölliset tulot, riistanhoidon tai korkeat luontoarvot. Tai kaikki nämä. Metsässäsi sinä olet pomo, ja jos toimija ei osaa vastata miksi-kysymyksiisi, vaihda toimijaa. Etsiessäsi töille tekijää Metsään.fi-palvelussa voit tarkentaa tarjouspyyntöä kertomalla tavoitteesi. Selkeä tilaus helpottaa yhteydenpitoa toimijoiden kanssa ja johtaa toivottuun lopputulokseen.

Ole hankala tilaaja. Sekä sinä, että metsäsi olette sen ansainneet.

Skogsbruket behöver besvärliga kunder

Skogsägare som är besvärliga och krävande kunder är en bristvara. Med besvärliga menar jag sådana kunder som vågar kräva att få svar på frågan varför. Frågan varför ska ställas tills beställaren, i detta fall skogsägaren, har klart för sig vilka konsekvenser åtgärderna har i hens skog. Det finns i dag många aktörer och ett mångsidigt utbud av tjänster att välja mellan. Därför blir det allt viktigare att kunna beställa rätt.

Ni skogsägare som har tid och möjlighet att vara självverksamma blir färre till antalet hela tiden. Arbete och fritidsintressen tar den mesta lediga tiden. Även ni som till viss del är självverksamma hinner inte med alla arbeten som ett aktivt skogsbruk förutsätter. Alla åtgärder i skogen är långsiktiga och det är viktigt att de är av hög kvalitet och utförda i rätt tid. Detta gäller framförallt anläggande av plantbestånd och plantskogsvård.

I dagens läge finns det skogsägare som är missnöjda med de arbeten som de beställt och betalat för. Aktörerna lyssnar på kunden och jobbar med kvaliteten. Men gör ni skogsägare tillräckligt tydliga beställningar? Och frågar ni efter argument och alternativ? En höjning av kvaliteten förutsätter egenkontroll av aktörerna och krav på rapportering av er skogsägare.

Andra branscher frågar sina kunder hur de upplevt servicen. Vanligt är också noggrann dokumentation om vad som gjorts och vilka åtgärder som är på kommande.  Också skogsbruket behöver en öppen och opartisk dialog om kvaliteten. Verktygen finns och med dagens teknik skulle det lätt gå att genomföra, exempelvis i MinSkog.fi.

Låt oss nu prata om målbilder. Vill du vara en besvärlig kund ska du ha en klar målbild för ditt skogsbruk. Har du en målbild för de skogsvårdsarbeten som ska utföras i din skog under detta år? Har du en målbild för varje arbete du gör eller låter utföra i din skog? Din målbild bör du vara tydlig med när du beställer olika arbeten och tjänster av aktörerna. Du kan prioritera största möjliga avkastning, regelbundna inkomster, viltbruk eller höga naturvärden. Eller en kombination av dessa. I din skog är det du som bestämmer och om aktören inte kan svara på dina varför, byt aktör. När du bjuder ut skogsvårdsarbeten i MinSkog.fi kan du komplettera anbudsbegäran med en förklarande text om dina mål. En tydlig och klar beställning underlättar kommunikationen med aktörerna och leder till ett önskat slutresultat.

Var en besvärlig beställare, det är du och din skog värd.

Björn Stenmark

Kirjoittaja on metsätalousinsinööri, joka työskentelee eteläisen palvelualueen asiakkuuspäällikkönä Pietarsaaresta käsin. Metsässä kuljeskelu on Stenmarkille nykyisin lähinnä tapa viettää vapaa-aikaa, mutta sopiikin siihen mainiosti.

.