Henna Etula: Metsävaratiedon laatu – makuasiako? | Skogscentralen

Henna Etula: Metsävaratiedon laatu – makuasiako?

Osallistujat kantoivat huolta erityisesti taimikkotiedosta.

Metsäkeskus järjesti syksyn aikana metsävaratiedon laatupäivät Kuopiossa, Tampereella, Helsingissä ja Rovaniemellä. Päivien tarkoituksena oli antaa osallistujille realistinen kuva metsävaratiedon laadusta. Lisäksi käsiteltiin metsävaratiedon hyödyntämismahdollisuuksia. Palautteen perusteella päivät tarjosivatkin ammattilaisille uutta tietoa ja ajattelemisen aihetta.

Metsävaratiedon laatu ei tyydytä kaikkia sen käyttäjiä, useammin ammattilaisia kuin metsänomistajia. Osittain tämä johtuu virheellisistä odotuksista mutta toki myös tiedon laadusta. Laatupäivillä osallistujat saivat kertoa, mitä metsävaratiedon laadussa pitäisi heidän mielestään kehittää ensisijaisesti.

Toiveina parempi taimikkotieto, kuviointi ja ajantasaistus

Kolme kehittämisaihetta nousi selvästi esille. Osallistujat kantoivat huolta erityisesti taimikkotiedosta. Huoleen on aihettakin: taimikoiden tiedot on tällä hetkellä kerättävä maastotyönä tai tuotettava toteutustietoja hyödyntäen. Etenkin varttuneimpien taimikoiden tietoihin olisi hyvä päästä kiinni ilmasta, jolloin niukkoja maastotyöresursseja voitaisiin suunnata pienimpiin taimikoihin.

Toinen huolenaihe oli kuviointi, jonka tuottaminen mahdollisimman automaattisesti kaukokartoitusmateriaaleista ei ole yksinkertainen asia. Monessa tapauksessa kuviorajaus vaikuttaa ratkaisevasti puustotiedon oikeellisuuteen, joten kuvioinnin edelleen kehittämisellä voidaan parantaa kuviomuotoisen metsävaratiedon laatua ja sen tuottamisen kustannustehokkuutta.

Kolmantena tarpeena oli kehittää metsävaratiedon ajantasaistusta. Mahdollisimman ajantasainen tieto palvelee sen käyttäjiä parhaiten.

Kärkihanke siivittää metsätiedon laadun kehitystä

Me metsäkeskuslaiset kehitämme aktiivisesti metsävaratiedon laatua sekä kärkihankkeen Metsätieto ja sähköiset palvelut että oman sisäisen kehittämistoimintamme avulla.

Kärkihankkeen tavoitetilassa Metsäkeskus tuottaa tehokkaat julkiset metsätieto- ja hallintopalvelut sekä luo perustan yksityisille kaupallisille palveluille, kerää metsävaratietoa kustannustehokkaasti ja huolehtii sen kattavasta päivityksestä sekä tarjoaa metsänomistajille ja toimijoille väylän tietojen hyödyntämiseen esimerkiksi Metsään.fi-palvelun ja rajapintapalveluiden kautta.

Tähän emme pysty yksin: esimerkiksi metsävaratieto pysyisi paremmin ajan tasalla toimijoilta saatavien toteutustietojen avulla.

Metsävaratieto täyttää laatukriteerit

Laatupäivillä syvällisimmän katsauksen metsävaratietoon tarjosivat puustotulkintaa tekevien yritysten edustajat. Heitä kuunnellessa tuli mieleen metsätieteen perusopintojen laskelma siitä, millainen todennäköisyys yhdellä männynsiemenellä on kasvaa taimeksi, saati sitten tukkipuuksi. Tämän jälkeen ihmettelee, kuinka Suomessa voi edes kasvaa puita.

Puustotulkitsijan esityksestä kävi ilmi, kuinka monta vaihetta puustotulkinnassa voi mennä pieleen. Ja kuitenkin Metsäkeskuksen tuottama metsävaratieto täyttää sille asetetut laatukriteerit! Seuraavaksi tehdään hyvästä vielä parempaa.

Henna Etula
henna.etula(at)metsakeskus.fi
Twitter: @HennaEtula

Lue lisää Metsäkeskuksen blogikirjoituksia

Henna Etula

Kirjoittaja on seinäjokelainen metsänhoitaja ja geoinformatiikan tohtori, joka työskentelee Metsäkeskuksessa metsätietopäällikkönä. Etulalla on monta rautaa tulessa niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Välillä tämä johtaa erinomaiseen lopputulokseen, välillä langat ovat vähän solmussa kirjaimellisestikin.

.