Metsäkeskuksen maastotarkastusohje | Skogscentralen

Metsäkeskuksen maastotarkastusohje

Ohje sisältää metsälain, kestävän metsätalouden rahoituslain, kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain ja metsätuhojen torjunnasta annetun lain edellyttämät tarkastukset.

.