Skip to main content
Pressmeddelande - 16.09.2021 13:21

Paula-myrskyn pahimmilla tuhoalueilla jatketaan vapautusta puunkorjuun poikkeusluvasta

Myrskytuhokohteiden selvittely ja korjuu on hyvässä vauhdissa, mutta tuhoalueen laajuuden vuoksi vain osa myrskytuhokohteista on ehditty kartoittaa ja saattaa korjuuseen. Myrskytuhoon liittyvien metsänkäyttöilmoitusten pinta-ala oli 15.9.2021 noin 26 000 hehtaaria.

Metsäkeskus on tehnyt Paula-myrskystä uuden tilannearvion ja siihen perustuen Metsäkeskus ei edellytä metsälain 14 §:ssä tarkoitetun poikkeusluvan hakemista 28.6.-31.12.2021 välisenä aikana tehtyihin myrskytuhoalueiden metsänkäyttöilmoituksiin  Pudasjärven, Taivalkosken, Kuusamon, Utajärven, Vaalan, Puolangan ja Suomussalmen kuntien alueella, ellei kyseessä ole metsälain 10 § 2 momentissa tarkoitettu erityisen tärkeä elinympäristö. 

Tällä toimintaohjeella Metsäkeskus jatkaa 30.9.2021 saakka voimassa olevaa ohjeistusta myrskytuhopuiden korjuusta 31.12.2021 saakka.

Hakkuu voidaan aloittaa heti metsänkäyttöilmoituksen tekemisen jälkeen. Tämä poikkeuksellinen menettely koskee vain 22.6.2021 myrskytuhoalueiden puunkorjuuta, jossa korjataan pääasiallisesti metsätuhossa kaatunutta, vaurioitunutta tai tuhossa kuollutta puuta edellä mainituilla alueilla ja aikarajauksella.

Mikäli puunkorjuu kohdistuu tuhoalueilla metsälain erityisen arvokkaalle 10 pykälän kohteelle tulee poikkeuslupaa 10 päivän määräajasta poikkeamiseen hakea.

Metsänkäyttöilmoituksen tekemisestä vastaa maanomistaja tai hallintaoikeuden tai muun erityisoikeuden haltija tai näiden valtuuttama henkilö. 

Tarkemmat toimintaohjeet ja huomioitavat asiat metsänkäyttöilmoituksen laadintaan, metsätuholain soveltamiseen, metsälain 10 pykälän mukaisten kohteiden käsittelyyn ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain hankkeisiin on esitetty yksityiskohtaisemmin toimintaohjeessa. 

Lisätietoja: 
Jussi Pirkonen 
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö 
Suomen metsäkeskus, pohjoinen palvelualue 
p. 040 357 1212 
jussi.pirkonen(at)metsakeskus.fi