Pilketuotanto-opas | Skogscentralen

Pilketuotanto-opas

Suomen metsäkeskuksen Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikön ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun Kestävä metsäenergia- hanke on toimittanut oppaan laadukkaiden pilkkeiden tuottamisesta.

Nyt julkaistu opas on neljäs julkaistu opas polttopuun tekemiseen eri lämmitystapoja varten.

Opas on tarkoitettu lähinnä pilketuotannon harjoittajille tai pilkeyrittäjäksi aikoville metsänomistajalle ja maaseudun pienyrittäjille. Oppaassa käydään läpi koko tuotantoketju aina raaka-aineen hankinnasta valmiiden pilkkeiden varastointiin ja oikeaoppiseen polttoon.

Oppaan sisällön ovat tuottaneet Suomen metsäkeskuksen energianeuvojat yhdessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja VTT:n kanssa.

Opas on saatavilla metsäkeskuksien energianeuvojilta.

Pilketuotanto-opas >

.