Naturvårdskort

Mer information

Irmeli Ruokanen
expert på naturvård
tfn 029 432 5261
irmeli.ruokanen(at)skogscentralen.fi

 

Skogsbrukets naturvårdsskort är ett praktiskt kompetenspaket. Med naturvårdskortet kan du bevisa att du fortbildat dig i frågor som gäller naturvård i ekonomiskogar. För att få Skogsbrukets naturvårdskort ska du avlägga ett prov. Skogsbrukets naturvårdskort är en utbildning som passar väl för skogsmaskinförare, för skogsarbetare, för dem som planerar stämpelposter och för skogsägare.

Förberedelser inför provet

För att få naturvårdskortet ska du avlägga ett prov som Skogscentralen ordnar. Du kan förbereda dig inför provet till exempel genom att delta i en förberedande kurs som läroinstanser ordnar eller genom att läsa materialet.

Provet har två delar

Skogscentralen ordnar prov som består av en teoridel och en terrängdel. För att få godkänt krävs minst 70 procent av det maximala poängtalet i de båda delarna.

I teoridelen svarar du på flervalsfrågor om naturvård. I terrängdelen ska du känna igen naturobjekt, deras värdefulla egenskaper och svara på frågor som gäller naturvårdsträd, vattenvård och uttag av energived. Dessutom ska du identifiera träd och buskar som är värdefulla för den biologiska mångfalden.

Du kan få bonuspoäng genom att delta i en frivillig uppgift där du ska identifiera arter. Bonuspoängen beaktas i det slutliga poängtalet i terrängdelen till sitt fulla poängtal.

• Artlistan för växtkännedom 

Deltagaravgiften är 160€ för år 2017. För studerande vid läroverk är deltagaravgiften 120 € (endast i de fall där läroverket i fråga deltar i kostnader för provutrymme, transport och övervakning). Deltagaravgiften inkluderar provarrangemangen, materialet, kortet och betyget samt en möjlighet till en omtagning.

Provens tidpunkt och ort

Provet ordnas två gånger på svenska under 2018:

  • 5.9.2018 kl. 10.00 TTS Työtehoseura, Rajamäki (provet på finska och svenska) Sanna Kotiharju, tfn 050 591 7572, sanna.kotiharju(at)skogscentralen.fi
  • 12.9.2018 kl. 10.00 Skogscentralens kontor, Vasa, (provet på finska och svenska) Mikko Pajoslahti, tfn 050 314 0437, mikko.pajoslahti(at)skogscentralen.fi

Information om utbildning som siktar på naturvårdskortet och examenstidpunkterna införs i evenemangskalendern.

Program, utbildningsplatser och anmälning via Skogscentralens evenemangskalender år 2018 publiceras genast när de är klara.

Naturvårdskortet förnyas och det nya provet som till viss del görs elektroniskt testas under 2018 på en del av provtillfällena.

Det nya färdighetsprovet tas i riksomfattande bruk 2019.

Målsättning

Den som har avlagt skogsbrukets naturvårdskort känner de naturvårdsmetoder som behövs vid skogsvård och vid avverkning, förstår syftet med åtgärderna och kan tillämpa dem i sitt arbete med varierande förhållanden. Genom att avlägga naturvårdskortet kan du visa att du har den expertis som behövs vid skogsvård och avverkningar samt vid planeringr av dem.

Definition av sakinnehållet i naturvårdskortet.

Litteratur

I provet förutsätts att deltagaren behärskar sakinnehållet i följande material:

Vi rekommenderar att deltagaren bekantar sig också med följande material om ämnet:

Råd i god skogsvård -publikationerna finns tillgängliga även i tryckt form.