Mobiltjänster

Laatumetsä-applikationen hjälper övervaka kvaliteten på skogsvårdsarbetet

Finlands skogscentrals mobilapplikation Laatumetsä underlättar egenkontrollen av skogsvårdsarbetenas kvalitet. Med mobilapplikationen kan du också anmäla skogsskador som du upptäckt. Egenkontrollen förbättrar skogsvårdsarbetenas kvalitet och skapar goda förutsättningar för skogens tillväxt.

  • Med applikationen kan du spara egenkontrollsinformation om skogsvårdsobjekten, till exempel information om beståndstäthet, avgång, diameter och ålder. Då skog planteras antecknas information om tidpunkt för anläggande, planteringstäthet och trädslag.
  • I applikationen finns också skogsvårdsrekommendationerna och anvisningar för provytemätning. Anvisningarna gör det enkelt att plantera och gallra skog till korrekt täthet.
  • Med applikationen kan du skicka de sparade uppgifterna till Skogscentralen.
  • Egenkontrollsuppgifter som man har sparat i terrängen, bland annat om avgång eller det kvarvarande beståndets täthet, kan man utnyttja då man gör Kemera-anmälan om verkställande för plantbeståndsvård. Fyll i och skicka anmälan om verkställande innan du skickar provyteuppgifter till Skogscentralen från applikationen.
  • Det är också möjligt att anmäla skogsskadeobservationer till Skogscentralen via applikationen. Anmälan kan göras via en blankett i applikationen som inte kräver att användaren registrerar sig. Information om skogsskador samlas i en karttjänst.

Laatumetsä-applikationen är producerad av Wuudis Solutions Ab i S:t Michel. Applikationen fungerar i Android- och iOS-telefoner och kan laddas ner via applikationsbutikerna.

Skogscentralen ordnar gratis finskspråkiga webbutbildningar i användningen av applikationen. Du kan anmäla dig via Skogscentralens webbsida. Alla som anmäler sig får en användarkod och en länk till webbinlärningsplattformen. Utbildningen kan genomföras självständigt fram till 31.12.2019.

Laatumetsä-applikationen och webbutbildningen har beretts som en del av regeringens spetsprojekt Fram för trä och nya skogsprodukter.

Metsäinen-mobilapplikationen hjälper skogsägaren eller den skogsintresserade

  • I applikationens Databank kan du lära dig om finländska skogar, skogsbruk och skogsvård.
  • I applikationens kalender ser du skogsevenemang i Lappland.
  • Under Appar hittar du olika mobilapplikationer och e-tjänster som har med skogen att göra.
  • Naturstigarna tar dig ut på utfärd i Kemi, Rovaniemi, Sodankylä, Enare och Borgå.

Metsäinen-applikationen laddas ner till Android-telefoner via Google Play-butiken. Applikationen är gratis men förutsätter nätuppkoppling.

Metsäinen är ett samarbete mellan Lapplands yrkeshögskolas pLab och Finlands skogscentral. Applikationen är framtagen inom ett projekt där Finlands skogscentral, Lapplands yrkeshögskola och Finlands 4H-förbund deltog. Projektet finansierades av Lapplands NTM-central via Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020.

.