Mobiltjänster | Skogscentralen

Mobiltjänster

Laatumetsä-appen hjälper till att övervaka kvaliteten på skogsvårdsarbetet

Finlands skogscentrals mobilapplikation Laatumetsä underlättar egenkontrollen av skogsvårdsarbetenas kvalitet. Med mobilappen kan du också anmäla skogsskador som du upptäckt. Egenkontrollen förbättrar skogsvårdsarbetenas kvalitet och skapar goda förutsättningar för skogens tillväxt.

  • Med appen kan du spara egenkontrollsinformation om skogsvårdsobjekten, till exempel information om beståndstäthet, avgång, diameter och ålder. Då skog planteras antecknas information om tidpunkt för anläggande, planteringstäthet och trädslag.
  • I appen finns också skogsvårdsrekommendationerna och anvisningar för provytemätning. Anvisningarna gör det enkelt att plantera och gallra skog till korrekt täthet.
  • Med appen kan du skicka de sparade uppgifterna till Skogscentralen.
  • Egenkontrollsuppgifter som man har sparat i terrängen, bland annat om avgång eller det kvarvarande beståndets täthet, kan man utnyttja då man gör Kemera-anmälan om verkställande för plantbeståndsvård. Fyll i och skicka anmälan om verkställande innan du skickar provyteuppgifter till Skogscentralen från appen.
  • Det är också möjligt att anmäla skogsskadeobservationer till Skogscentralen via appen. Anmälan kan göras via en blankett i appen som inte kräver att användaren registrerar sig. Information om skogsskador samlas i en karttjänst.

Laatumetsä-appen är producerad av Wuudis Solutions Ab i S:t Michel. Applikationen fungerar i Android- och iOS-telefoner och kan laddas ner via applikationsbutikerna.

Skogscentralen ordnar gratis finskspråkiga webbutbildningar i användningen av appen. Du kan anmäla dig via Skogscentralens webbsida. Alla som anmäler sig får en användarkod och en länk till webbinlärningsplattformen. Utbildningen kan genomföras självständigt fram till 31.12.2020.

Laatumetsä-appen och webbutbildningen har beretts som en del av regeringens spetsprojekt Fram för trä och nya skogsprodukter.

Presentationen av mobilappar fortsätter efter videon som presenterar Laatumetsä-appen.

Metsäinen-mobilappen hjälper skogsägaren och den skogsintresserade

  • I appens databank kan du lära dig om finländska skogar, skogsbruk och skogsvård.
  • I appens kalender ser du skogsevenemang i Lappland.
  • Under rubriken Appar hittar du olika mobilapplikationer och e-tjänster som har med skogen att göra.
  • Naturstigarna tar dig ut på utfärd i Kemi, Rovaniemi, Sodankylä, Enare och Borgå.

Metsäinen-appen laddas ner till Android-telefoner via Google Play-butiken. Appen är gratis men förutsätter nätuppkoppling.

Metsäinen är ett samarbete mellan Lapplands yrkeshögskolas pLab och Finlands skogscentral. Appen är framtagen inom ett projekt där Finlands skogscentral, Lapplands yrkeshögskola och Finlands 4H-förbund deltog. Projektet finansierades av Lapplands NTM-central via Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020.

.