Min Skog-kundtidningen

Mer information

Min Skog-tidningens chefredaktör:

Katriina Liusjärvi
kommunikationschef
tfn 029 432 4560
katriina.liusjarvi(at)skogscentralen.fi

Vi ger ut vår Min Skog -kundtidning som webbtidning på adressen www.minskog-kundtidning.fi. Webbtidningen uppdateras med nya artiklar varje månad.

Svara på vår läsarenkät

Ge respons på det färskaste numret av tidningen Min Skog senast den 14.5.2018. Alla som svarat deltar i utlottningen av en Evermat-hushållstork.

Läsarenkäten om tidningen Min Skog 1/18

Den tryckta versionen av kundtidningen publiceras två gånger om året. Du kan läsa en duplikat om vår kundtidning också som e-tidning:

Prenumerera på ett nyhetsbrev om e-tidningen Min Skog.fi i din e-post eller uppdatera dina kontaktuppgifter