Min Skog-kundtidningen | Skogscentralen

Min Skog-kundtidningen

Mer information

Min Skog-tidningens chefredaktör:

Katriina Liusjärvi
kommunikationschef
tfn 029 432 4560
katriina.liusjarvi(at)skogscentralen.fi

Du kan läsa vår kundtidning Min Skog på adressen www.minskog-kundtidning.fi. Webbtidningen uppdateras med nya artiklar varje månad.

Vi skickar ut ett nyhetsbrev om tidningen Min Skog på svenska och finska sex gånger om året. Du kan beställa eller avbeställa nyhetsbrevet per e-post: metsaan-lehti@metsakeskus.fi

Gamla nummer av Min Skog som e-tidning. https://issuu.com/suomenmetsakeskus

.