Vi skapar gemensamma verktyg för egenkontroll i skogsbranschen | Skogscentralen

Vi skapar gemensamma verktyg för egenkontroll i skogsbranschen

Finlands skogscentral och aktörer i skogsbranschen utvecklar tillsammans elektronisk ärendehantering som kan utnyttjas vid egenkontroll av skogsarbete. Samarbete har inletts med de stora skogsindustriföretagen, sågföretag och skogstjänstföretagare. Också bland skogsvårdsföreningarna har det funnits ett intresse. Skogscentralens samarbetspartner i förverkligandet av projektet är Tieto Abp.

Målet med projektet är att förenhetliga de olika metoderna för egenkontroll genom gemensamma rekommendationer för hurdan information som ska samlas in och hurdana mätningar som ska genomföras i terrängen. Dessutom vill man skapa en gemensam standard för elektronisk överföring av granskningsdata.

Enhetlig egenkontroll förbättrar kvaliteten på skogsvården och skogsdata. Dessutom strävar man efter att de olika aktörerna i skogsbranschen ska få tillgång till informationen så friktionsfritt som möjligt.

- Målet är att resultaten från de fältgranskningar som Skogscentralen gör ska kunna utnyttjas av aktörerna i realtid och elektroniskt. Då kan aktörerna snabbt reagera på möjliga kvalitetsbrister i de tjänster de erbjuder skogsägare och i drivningen, säger Aki Hostikka, servicechef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral.

Skogscentralen kommer i framtiden att få en allt viktigare roll i att övervaka att aktörernas egenkontroll fungerar.

- Genom att aktivt följa med kvaliteten och utveckla den underlättar vi beslutsfattandet för skogsägare som säljer virke eller beställer skogsvård, fortsätter Hostikka.
Under det första skedet av projektet i augusti-september 2016 intervjuas aktörer om hur de utför sin egenkontroll och vilka behov de har. Önskan är att ännu under det här året skapa gemensamma rekommendationer och utveckla informationsinsamling som sker med hjälp av mobil teknologi.

Initiativet är en del av Juha Sipiläs regerings spetsprojekt Skogsdata och elektroniska tjänster som pågår i tre år.

Mer information ger
Finlands skogscentral
servicechef för finansiering och granskning
Aki Hostikka
tfn 050 406 8987
aki.hostikka(at)skogscentralen.fi
 

.