Utbudet av inhemskt virke har ökat i år | Skogscentralen

Utbudet av inhemskt virke har ökat i år

Skogsindustrins investeringar har fått behovet av virkesråvara att öka med ungefär 10 miljoner kubikmeter, och detta har gett virkeshandeln ett kraftigt lyft de senaste åren. Också i år har handeln ökat. Utbudet av timmer och massaved var större i januari-april jämfört med motsvarande period i fjol. I norra och östra Finland bidrog dessutom snöskadorna till de ökade avverkningsvolymerna.

Utbudet av inhemskt virke ökade med 4,4 procent i januari-april jämfört med motsvarande tid förra året. I privatskogarna var ökningen 3,2 procent. Utbudet i skogar med andra ägargrupper, till exempel Forststyrelsen, företag, kommuner och församlingar, ökade med 7,3 procent.

Under början av året bjöds totalt 20,8 miljoner kubikmeter inhemskt virke ut till försäljning. Under hela fjolåret köpte industrin cirka 64,5 miljoner kubik inhemskt virke.

Mängderna har beräknats utifrån de anmälningar om användning av skog som Finlands skogscentral fått in. Anmälan ska lämnas in minst tio dygn innan man inleder avverkning till försäljning.

Kraftig ökning i Österbotten

I Kajanaland ökade virkesutbudet med hela 59 procent och i Norra Karelen 37 procent jämfört med januari-april förra året. Den exceptionellt stora ökningen berodde på skadorna som upplegan orsakade i vintras. Man strävar efter att få bort de träd som brutits eller tyngts ner av snön före sommaren.

Virkesutbudet ökade kraftigt också i Österbotten under årets första fyra månader. I de österbottniska kusttrakterna var ökningen drygt 12 procent, och i området Södra och Mellersta Österbotten samt i Norra Österbotten ungefär 5 procent.

I sydöstra Finland kom avverkningarna igång i långsammare takt än i fjol, och utbudet av virke sjönk med tretton procent. Näst mest minskade utbudet i Södra Savolax och i Lappland.

Regionala program sätter virket i rörelse

Ett centralt mål i de regionala skogsprogrammen 2016¬–2020 är att svara på det växande virkesbehovet. Programmen och deras mål med hållbara avverkningsmängder har tagits fram i ett brett samarbete med de regionala skogsråden och aktörerna i skogsbranschen.

- Trots att förväntningarna på ökad skogsbioekonomi och efterfrågan på virke är framträdande i de regionala skogsprogrammen, har man i programmen också starkt beaktat naturens mångfald och naturhänsyn. Programmen innehåller åtgärder för att öka den biologiska mångfalden, vattenvården och rekreationsmöjligheterna. Det bör vi satsa på samtidigt som användningen av skogen ökar, säger näringsdirektör Anssi Niskanen vid Finlands skogscentral.

Mer information om virkesutbudet per landskap.

De regionala skogsprogrammen finns på Skogscentralens webbplats.

Mer information:
Anssi Niskanen
näringsdirektör
Finlands skogscentral
tfn 040 350 3064
anssi.niskanen(at)skogscentralen.fi

.