Tusentals har avlagt naturvårdskortet för skogsbranschen | Skogscentralen

Tusentals har avlagt naturvårdskortet för skogsbranschen

Skogsbranschens naturvårdskort är ett sätt för aktörer att säkerställa och påvisa sina kunskaper i miljöfrågor som gäller avverkning och skötsel av ekonomiskogar. Kunskaper i dessa frågor är en central utgångspunkt för var och en som arbetar med skogsbruk. Varje år tilldelas ca 600 personer naturvårdskortet efter godkänt prov. År 2015 anordnas proven i flera landskap.

I Finland görs avverkningar och skogsskötselarbeten varje år på en areal som är över en miljon hektar sammanlagt. Miljökonsekvenserna av skogsbruket kontrolleras genom naturvårdsmetoder, som bland annat syftar till att rena avrinningsvattnet och främja bevarandet av naturens mångfald och landskapsvärdena. Att säkerställa kunskaperna i naturvård har varit en del av verksamhetspraxisen inom skogsbruket i nästan 20 år redan. Naturvårdsexamen, som det hette mellan åren 1997 och 2008, och Skogsbranschens naturvårdskort, som sedermera ersatte examen, har hittills avlagts av ca 12 000 skogsfackmän och skogsägare.

Proven anordnas och övervakas av Finlands skogscentral, som också beviljar och skickar ut naturvårdskorten till dem som klarat provet.

– Vi håller provdagar på olika håll i landet både på våren och på hösten. De som är intresserade hittar årets provkalender på Skogscentralens webbplats, berättar ledande experten på naturvård Matti Seppälä på Finlands skogscentral.

I fortsättningen har Skogscentralen även till uppgift att upprätthålla och utveckla hela systemet med Skogsbranschens naturvårdskort. Skogscentralen övertog ansvaret för samordnandet av proven av Tapio i början av år 2015. Läroinrättningarna i skogsbranschen medverkar i systemet genom att erbjuda träning inför provet. Tapio producerar och ger ut tryckt och digitalt läromaterial som gör det lättare att förbereda sig för provet, såsom böcker, självstudieuppgifter och uppgiftsserier.

– Naturvården i ekonomiskogar styrs av ett stort antal bestämmelser, certifieringskriterier och rekommendationerna i boken Råd i god skogsvård. Vi ser till att det är enkelt att hitta aktuell information som grundar sig på forskning och sakkunskap och att kunskapen kan verifieras, utlovar Kalle Vanhatalo, direktör för enheten Skogsvård och skogsdata på Tapio.

I år kostar det 160 euro (moms 0 %) att delta i provet för naturvårdskortet. Till provet kan man anmäla sig via kontaktuppgifterna på Skogscentralens webbplats: www.skogscentralen.fi/naturvårdskortet.

Mer information ger 

Finlands skogscentral
Matti Seppälä
tfn 050 314 0378

Tapio
Kalle Vanhatalo
tfn 040 192 1874
kalle.vanhatalo(at)tapio.fi

.