Team RoadsML vann skogsutmaningen på Ultrahack med en applikation för kartläggning av skicket på skogsvägar | Skogscentralen

Team RoadsML vann skogsutmaningen på Ultrahack med en applikation för kartläggning av skicket på skogsvägar

Team RoadsML avgick med segern i skogsutmaningen Hack the Forest Data, som ingick i helgens Ultrahack-evenemang. Appen som teamet utvecklat sammanför öppen skoglig information med information om vägnätet. Med hjälp av appen kan man utreda skicket på skogsvägarna och tillgången på avverkningsdugliga bestånd. Skoglig information som administreras av Finlands Skogscentral har kunnat utnyttjas ännu effektivare sedan 1.3.2018 när ändringarna i lagen om skoglig information trädde i kraft. Sådan skoglig information som betraktas som miljöinformation står i fortsättningen till förfogande på de nya sidorna om öppen information i tjänsten MinSkog.fi. Under Ultrahack-veckoslutet som hölls på Airo Island i Helsingfors gav deltagarna förslag till nya tjänster som utnyttjar öppen skoglig information.

Till Hackathon-finalen utsågs 11 team bland 31 sökande. Finalisterna löste olika slags utmaningar, och en av dem var jord- och skogsbruksministeriets, Skogscentralens och DataBio-projektets gemensamma utmaning Hack the Forest Data.

Skogsutmaningen offentliggjordes i januari 2018 när det blev klart att en tjänst med Skogscentralens öppna skogliga information kommer att öppnas.

Målet en produkt som kan tillhandahållas i en appbutik

Tävlingsbidragen till skogsutmaningen skulle vara lösningar som kan förverkligas som en mobilapp och laddas ned i en appbutik.

Som exempel på användningsändamål för apparna nämndes bland annat att beskriva skog i bildformat med hjälp av öppen skoglig information, att utöka den skogliga informationen genom crowdsourcing, temakartor som planerats för slutanvändarnas behov, att utreda kopplingen mellan avverkningsmöjligheterna och nätet av skogsvägar, att söka sådana områden där skogsvägarna borde förbättras samt att simulera skogstillväxten och kolsänkorna.

För turism- och rekreationsändamål förväntade man sig en skogsnavigatör som bygger på virtuell verklighet. Vidare tänkte man sig att vattenvården skulle kunna förbättras till exempel med en GPS-utrustning som identifierar värdefulla vattenområden.

Det segrande teamets produkt är unik och aktuell

- Teamen arbetade intensivt hela veckoslutet under ledning av sakkunniga mentorer. På söndagen presenterade de sina resultat för juryn. Lösningarna var uppfinningsrika och mångsidiga, säger Virpi Stenman, projektchef för DataBio-projektet.

Vid finalen utsåg juryn det segrande teamet utifrån hur tävlingsbidraget uppfyllde de fyra kriterierna: nyhetsvärde, svaret på utmaningen, mervärde för användare och kunder samt teamets färdigheter.

Det segrande teamets lösning var ett svar på det delområde inom utmaningen som gällde att sammanföra information om skogsvägarnas skick med information om avverkningspotentialen. Den segrande lösningen kan användas av vanliga medborgare, aktörer i skogssektorn och skogsägare. Teknikerna i lösningen grundade sig bland annat på sammankoppling av flera öppna informationskällor, mobila lösningar, crowdsourcing och sensorteknik. Enligt juryn är vinnarnas produkt unik och ytterst aktuell.

"Intressanta nya utspel"

Andra i tävlingen kom Forest risk profile, vars lösning gick ut på att kartlägga riskområden som är benägna för skogsskador med hjälp av öppen skoglig information och satellitdata. Teamet som kom trea hade tagit fram en kolsänkeräknare som simulerar och beräknar vilka effekter skogsvårdsåtgärderna har för kolsänkan.

- Kombinationen av programvaruutveckling och öppen skoglig information med annan öppen information gav intressanta nya utspel. Så går det när experter från olika branscher möts med öppet och nyfiket sinne, konstaterar Jorma Jyrkilä, servicechef för skogsdata vid Skogscentralen.

Juryn bestod av Niina Riissanen från jord- och skogsbruksministeriet, Jorma Jyrkilä från Finlands skogscentral och Virpi Stenman från DataBio-projektet.

Mer information:
Virpi Stenman, projektchef, DataBio-projektet
tfn 029 432 4545
virpi.stenman(at)metsakeskus.fi

Jorma Jyrkilä
servicechef för skogsdata, Finlands skogscentral
tfn 029 432 5407
jorma.jyrkila(at)metsakeskus.fi

.