Tallens knopp- och grentorka plågar tallar för tredje året i rad | Skogscentralen

Tallens knopp- och grentorka plågar tallar för tredje året i rad

Svampsjukdomen tallens knopp- och grentorka förstör tallskog på olika håll i landet. Det regniga vädret i fjol har hjälpt sjukdomen att sprida sig. Knopp- och grentorkan kan försvaga tallarnas tillväxt med så mycket som 40 procent.

Det är tredje växtperioden i rad som tallarna i östra Finland lider av knopp- och grentorka, Gremmeniella abietina, och efter de regniga somrarna har svampsjukdomen påträffats också i andra delar av landet. De senaste åren har knopp- och grentorkan drabbat Övre Savolax och Södra Savolax värst, men också tallskogar i Norra Karelen och Mellersta Finland har drabbats.

Sjukdomen torkar ut tallarnas grenar och gör barren gula. Träd som skadats av svampen har endast få friska grenar kvar.

- Långvarig knopp- och grentorka påverkar tydligt tallarnas utveckling. Enligt Naturresursinstitutets undersökningar kan tallarnas tillväxt minska med över 40 procent om sjukdomen förstör den levande kronan till en tredjedel. På många håll har det redan blivit tillväxtförluster för skogsägarna, säger Markku Remes, ledande expert på skogsvård vid Finlands skogscentral.

Särskilt utsatta är låglänta, svala och fuktiga växtplatser. Skogsägarna kan i viss mån förebygga svampsjukdomar genom att sköta skogen väl. Plantskogsvård och gallringar i rätt tid gör att skogen kan hållas frisk och växa bra. Men vädret spelar ändå en avgörande roll. När det är fuktigt och svalt sprids svampsjukdomar lätt.

Värst för plantorna

Tallens knopp- och grentorka är mest förödande för tallens plantor, som kan dö av sjukdomen. Döda plantor hittas i skogarna, men några riktigt stora plantskogsskador har ännu inte påträffats. Knopp- och grentorkan torkar också ut grövre tallars lägre grenskott och sprider sig ställvis också högre upp i kronorna.

I år tog tallens knopp- och grentorka årsskott redan vid mors dag eftersom maj månad var ovanligt varm. Ändå ser den här växtperioden inte ut att bli alarmerande.

- Svampsjukdomen verkar inte sprida sig så kraftigt som under tidigare år, men efter förra årets regniga vegetationsperiod avancerar sjukdomen även i år. Hur utvecklingen fortsätter påverkas av hur vädret blir i sommar och i höst, säger Remes.

Tallens knopp- och grentorka kan också drabba granplantor. För två år sedan fanns det gott om torkade grantoppar i de områden där det fanns mest av sjukdomen. Nu syns torkade grantoppar i allmänhet bara på granar som är underväxt under tallar.

I fjol led tallskogar i stora delar av landet också av tallens gråbarrsjuka och delvis även av rödbandskytte. Kombinationen av tallens knopp- och grentorka, gråbarrsjuka och rödbanskytte har gjort att tallskogarna ställvis har sett uppseendeväckande dåliga ut.

Mer information:

Markku Remes
ledande expert på skogsvård
Finlands skogscentral
tfn 044 5488 380
markku.remes(at)skogscentralen.fi

.