Tallens knopp- och grentorka orsakar större skada än på årtionden | Skogscentralen

Tallens knopp- och grentorka orsakar större skada än på årtionden

Tallens knopp- och grentorka, Gremmeniella abietina, är en svampsjukdom som speciellt angriper tallars årsskott och de lägre grenarna. Sjukdomen kan den här sommaren orsaka betydande skador. Det är 30 år sedan sjukdomen senast förekom i samma omfattning.

Om sjukdomen sprider sig så att toppen förstörs dör trädet. Speciellt tallplantor dör lätt om de drabbas.

Svampen som orsakar sjukdomen gynnades av fjolårets fuktiga sommar och därför förutspås nu en epidemi.

Sjukdomen kan klart påverka tillväxten i skogarna. Forskning som Naturresursinstitutet gjort visar att tallarnas tillväxt kan minska med över 40 procent under de fem följande åren efter att sjukdomen förstört två tredjedelar av trädkronorna.

Svårt att förutspå skadorna

- Det är ännu svårt att förutspå skadornas omfattning, eftersom den pågående sommarens och kommande års väder väsentligt inverkar på mängden sporer. Tallens knopp- och grentorka genererar könlösa sporer året efter smittan och könliga sporer två år efter smittan. Om somrarna är fuktiga och svala under flera år i rad eller med två års mellanrum kan svampen förstöra betydande mängder skog, säger Markku Remes, ledande expert på skogsvård vid Finlands skogscentral.

Speciellt utsatta är låga sänkor med ett fuktigt och svalt mikroklimat. Efter fuktiga somrar kan sjukdomen också förekomma på andra håll.

Epidemi senast på 1980-talet

Tallens knopp- och grentorka orsakade senast en epidemi i Finland under början och mitten av 1980-talet.

- Det går fortfarande att se tecken på den senaste epidemin för 30 år sedan i skogar längs bäckar och åar samt på myrmarker där tallar dog. Nu väntar vi oss ändå inte en lika omfattande epidemi som på 1980-talet, säger Remes.

Också granar och andra barrträd kan drabbas, men granen klarar oftast sjukdomen bättre än tallen. I regel dör granens toppskott.

- I östra Finland finns just nu rikligt med granplantor vars toppar tydligt har torkats ut av sjukdomen. Granplantor kan också drabbas av grankotterost och det kan vara svårt för en skogsägare att se skillnad på de två sjukdomarna, säger Remes.

Mer information ger

Markku Remes
ledande expert på skogsvård
Finlands skogscentral
tfn 044 5488 380
markku.remes(at)skogscentralen.fi

.